Tempel

Fra Wiki Grepolis NO
Til navigasjon

Back: Bygninger

Formål

I tempelet kan du tilbe din utvalgte gud. Hver av Grepolis sine guder kan gi deg forskjellige gudommelige krefter, samt skaffe deg mytiske dyr for å tjene deg. Begge krever gudommelig velvilje som genereres i tempelet. Jo høyere nivå tempel er, jo mer gudommelig velvilje genereres.

Krav

Bygningens nivå

Høyeste Nivå: 25

Under Konstruksjon Nivå 1 til Nivå 7 Nivå 8 til Nivå 15 Nivå 16 til Nivå 25
Tempel under konstruksjon Tempel ved nivå 1 Tempel ved nivå 8 Tempel ved nivå 16

NB!: Velvilje per time dobles på verdener med hastighet 2 eller mer.

Tabellen gjelder for verdenshastighet 1, senat nivå 15 og uten forskningene arkitektur og heisekran.

Nivå Tømmer Stein Sølv Befolkning Byggetid Poeng
1 500 900 600 5 (+5) 0:42:17 216 (+216)
2 911 1462 1059 10 (+5) 1:33:30 233 (+17)
3 1293 1942 1477 15 (+5) 2:28:46 252 (+19)
4 1659 2375 1870 20 (+5) 3:26:48 272 (+20)
5 2012 2777 2245 25 (+5) 4:27:00 294 (+22)
6 2355 3155 2608 30 (+5) 5:29:00 317 (+23)
7 2691 3514 2959 35 (+5) 6:32:30 343 (+26)
8 3021 3858 3301 40 (+5) 7:37:21 370 (+27)
9 3345 4190 3636 45 (+5) 8:43:23 400 (+30)
10 3664 4511 3964 50 (+5) 9:50:29 432 (+32)
11 3979 4822 4286 55 (+5) 10:58:35 466 (+34)
12 4290 5125 4603 60 (+5) 12:07:34 504 (+38)
13 4598 5420 4916 65 (+5) 13:17:24 544 (+40)
14 4902 5709 5224 70 (+5) 14:28:02 587 (+43)
15 5203 5991 5528 75 (+5) 15:39:22 634 (+47)
16 5502 6268 5828 80 (+5) 16:51:25 685 (+51)
17 5798 6540 6125 85 (+5) 18:04:08 740 (+55)
18 6092 6807 6419 90 (+5) 19:17:27 799 (+59)
19 6384 7069 6710 95 (+5) 20:31:22 863 (+64)
20 6674 7328 6998 100 (+5) 21:45:52 932 (+69)
21 6961 7582 7284 105 (+5) 23:00:53 1007 (+75)
22 7247 7833 7567 110 (+5) 24:16:26 1087 (+80)
23 7531 8081 7848 115 (+5) 25:32:29 1174 (+87)
24 7814 8325 8127 120 (+5) 26:49:00 1268 (+94)
25 8094 8566 8404 125 (+5) 28:06:00 1370 (+102)

Senat
Senat
Hule
Hule
Lager
Lager
Gård
Gård
Agora
Agora
Hogstfelt
Hogstfelt
Steinrudd
Steinbrudd
Sølvgruve
Sølvgruve
Marked
Marked
Havn
Havn
Kaserne
Kaserne
Bymur
Bymur
Akademi
Akademi
Tempel
Tempel
Teater
Teater
Varmtvannsbasseng
Varmtvanns-basseng
Bibliotek
Bibliotek
Fyrtårn
Fyrtårn
Vakttårn
Tårn
Gudommelig Statue
Guddommelig Statue
Orakel
Orakel
Handelskontor
Handels-kontor