Orakel

Fra Wiki Grepolis NO
Til navigasjon

Tilbake: Bygninger

Formål

Fiendens spioner oppdages ved hjelp av orakelet. På denne måten kan du vite hvem som har spionert på deg og du kan være bedre forberedt på kommende angrep.

Krav

Bygningens Nivåer

Høyeste nivå: 1


Under Konstruksjon Ferdig bygget
Orakel under konstruksjon Orakel ferdig bygget


Nivå Tømmer Stein Sølv Befolkning Byggetid Poeng
1 6600 7000 9500 60 3:58:07 500

Senat
Senat
Hule
Hule
Lager
Lager
Gård
Gård
Agora
Agora
Hogstfelt
Hogstfelt
Steinrudd
Steinbrudd
Sølvgruve
Sølvgruve
Marked
Marked
Havn
Havn
Kaserne
Kaserne
Bymur
Bymur
Akademi
Akademi
Tempel
Tempel
Teater
Teater
Varmtvannsbasseng
Varmtvanns-basseng
Bibliotek
Bibliotek
Fyrtårn
Fyrtårn
Vakttårn
Tårn
Gudommelig Statue
Guddommelig Statue
Orakel
Orakel
Handelskontor
Handels-kontor