Handelskontor

Fra Wiki Grepolis NO
Til navigasjon

Tilbake: Bygninger

Formål

Handelskontoret øker det maksimale forholdet du får når du handler med bondelandsbyer fra 1.25 til 1.35. Handelskontoret øker også kapasiteten til Markedsplassen med 50%.

Krav

Bygningens nivåer

Høyeste nivå: 1

Nivå Tømmer Stein Sølv Befolkning Byggetid Poeng
1 10500 7000 6500 60 3:58:07 500

Senat
Senat
Hule
Hule
Lager
Lager
Gård
Gård
Agora
Agora
Hogstfelt
Hogstfelt
Steinrudd
Steinbrudd
Sølvgruve
Sølvgruve
Marked
Marked
Havn
Havn
Kaserne
Kaserne
Bymur
Bymur
Akademi
Akademi
Tempel
Tempel
Teater
Teater
Varmtvannsbasseng
Varmtvanns-basseng
Bibliotek
Bibliotek
Fyrtårn
Fyrtårn
Vakttårn
Tårn
Gudommelig Statue
Guddommelig Statue
Orakel
Orakel
Handelskontor
Handels-kontor