Hogstfelt

Fra Wiki Grepolis NO
Til navigasjon

Tilbake: Bygninger

Hogstfelt

Hogstfeltet produserer tømmer som du kan bruke til å bygge bygninger og rekruttere tropper. Dine tømmerhoggere jobber i utkanten av din polis! Jo høyere nivå du har på ditt hogstfelt, jo mer tømmer vil bli produsert hver time.

Formål

Hogstfeltet er din hovedprodusent av tømmer. Den vil fortsette å produsere tømmer selv om du ikke er pålogget. Tømmeret kan du bruke til å rekruttere tropper, bygge bygninger og forske på forskjellige teknologier.

Krav

Ingen, denne bygningen er tilgjengelig fra begynnelsen av spillet.

Bygningsnivå

Maks nivå på hogstfeltet er 40, og utseendet endrer seg etter hvert som nivået endrer seg.


Under konstruksjon Nivå 1 - 13 Nivå 14 - 27 Nivå 28 - 40
Timber0.png Timber1.png Timber2.png Timber3.png


Hogstfeltet gir deg tømmer (som du kan se på tabellen under). Enkelte ting kan endre hvor mye tømmer du får ut av hogstfeltet, som handelsmannen (vises ikke i tabellen under) og hvor produktiv øyen din er. Hver øy produserer 10% mer av en type ressurs og 10% mindre av en annen, som ikke vises før etter nivå 20 (noe som betyr at alle nivåene opp til nivå 20 gir samme antall ressurser). Du kan sjekke hva som gjelder for din øy ved å sjekke på +/- ikonet midt på din øy.


Nivå Tømmerpris Steinpris Sølvpris Pop.png Tømmer Poeng
Hout-.png Wood.png Houtplus.png
1 3 2 1 1 8 22
2 10 9 6 1 12 2
3 21 20 15 2 18 3
4 36 37 27 2 24 2
5 55 59 44 1 30 3
6 78 86 64 2 37 3
7 105 119 89 2 43 4
8 135 158 117 2 51 4
9 169 202 150 3 58 4
10 207 252 188 2 66 5
11 248 308 229 2 73 5
12 292 369 275 2 81 6
13 340 437 325 3 89 6
14 391 510 380 2 98 7
15 446 590 440 3 106 8
16 504 676 503 2 114 8
17 566 767 572 3 123 9
18 631 865 645 2 132 10
19 699 969 722 3 141 11
20 771 1079 804 2 135 150 165 13
21 846 1196 891 3 143 159 175 13
22 924 1319 982 3 151 168 185 15
23 1005 1448 1078 2 160 178 196 16
24 1090 1583 1179 3 168 187 206 18
25 1178 1725 1285 3 177 197 217 20
26 1269 1873 1395 3 185 206 227 21
27 1363 2027 1510 3 194 216 238 24
28 1461 2188 1630 2 203 226 249 26
29 1561 2355 1755 3 212 236 260 29
30 1665 2529 1884 3 221 246 271 32
31 1772 2710 2019 3 230 256 282 35
32 1883 2896 2158 3 239 266 293 38
33 1996 3090 2302 3 248 276 304 43
34 2112 3290 2451 3 257 286 315 46
35 2232 3496 2605 3 267 297 327 51
36 2355 3709 2763 3 276 307 338 56
37 2481 3929 2927 3 286 318 350 62
38 2610 4155 3096 3 295 328 361 68
39 2742 4388 3269 3 305 339 373 75
40 2877 4628 3448 4 315 350 385 82