Ares

Fra Wiki Grepolis NO
Til navigasjon
Ares

Hele hærer kollapser i frykt ved hans føtter, hans ferdigheter i kamp kjenner ingen like. Hans mest troende følgere gir sine liv ikke bare for æren av en god død, men i navnet av Ares selv, fôrer hans makt og raseri. En mester av militære taktikker, han vil gjennomsyre krigere med styrken til hans mest troende martyrer, innvilger dem styrke uten sidestykke.

Vrede

I likhet med sine andre guder introduserer Ares 4 nye magiformler. Imidlertid introduserer han også en ny og unik ressurstype, Vrede. Vrede fungerer på liknende måte som gudenes velvilje, men er unik for Ares. Vrede kan oppnås ved å bruke Ares' magiformler som er oppført nedenfor, og brukes til å få mest mulig ut av hans ødeleggende krefter. Sjekk ut tabellen nedenfor for å få fullstendige detaljer om hans 4 magiformler. 5000 vrede er maksverdien.

Fury icon.png

Ares's Guddommelige Krefter

Velvilje
70px‎‎

Ares' Offer

Sanne krigere av Ares viser deres hengivenhet ovenfor ham ved å ofre seg selv når deres trening er ferdig.

Ofre opptil 100 tilfeldige ikke-mytiske enheter du eier i denne byen, og tjen 1 Vrede for hver 1 befolkning ofret.

100 Favor.png
70px‎‎

Ares' Hær

Ares påkaller sine mest hengivne krigere som har gitt sine liv for å gi drive hans raseri.

Forbruker all oppspart Vrede. For hver 10 poeng av Vrede som blir brukt på denne måten (rundet ned), vil en Spartoi legges til den angripende kommandoen.

380 Favor.png 100% av Fury icon.png
70px‎

Blodlyst

Ares styrer sin vrede gjennom dine krigere og forbedrer deres kampstyrke med styrken fra hans mest dedikerte emner.

Forbedrer offensive evner hos alle angripende enheter med 5% + 1% for hver 200 tilgjengelige Vrede. I tillegg vil 50% av dine døde enheter returneres som Vrede.

100 Favor.png 50% av Fury icon.png
70px‎

Spartansk Trening

Inspirert av Ares' styrke, skynder krigerne seg til kamp for å vise at de er verdige å stå ved hans side i kamp.

I kasernen går all rekruttering 70% raskere + 1% for hver 100 Vrede som er tilgjengelig i 6 time.

80 Favor.png 10% av Fury icon.png

Ares' Mytiske Enheter

Navn Beskrivelse/Passiv Statistikk
Ladon

Ladon

Units passive icon.png

Når man angriper mål med et høyere befolkningsantall enn den samlende angripende befolkning av Ladoner i dette angrepet, vil Ladons offensive kraft øke med 30% for hver 10 befolkningsforskjell (opptil 150%). I tillegg får alle andre enheter i dette angrepet 1% for hver Ladon (opptil 10%; Dette bygger ikke på Ladons offensive kraft).

Våpentype Våpentype: Avstand

AngrepsstyrkeAngrepsstyrke: 2530-6325

HastighetHastighet: 100

BefolkningBefolkning: 180

VelviljeVelvilje: 490

Forsvar mot stumpe våpenForsvar mot stumpe våpen: 2390

Forsvar mot spisse våpenForsvar mot spisse våpen: 1950

Forsvar mot avstandsvåpenForsvar mot avstandsvåpen: 2100

Spartoi

Spartoi

Units passive icon.png

Spartoier opptar bare 1 befolkningsplass i transportskip.

Weapon Type Våpentype: Stump

Attack DamageAngrepsstyrke: 205

HastighetHastighet: 16

BefolkningBefolkning: 10

VelviljeVelvilje: 60

Forsvar mot stumpe våpenForsvar mot stumpe våpen: 100

Forsvar mot spisse våpenForsvar mot spisse våpen: 100

Forsvar mot avstandsvåpenForsvar mot avstandsvåpen: 150