Poseidon

Fra Wiki Grepolis NO
Til navigasjon
Poseidon

Poseidon er havets gud. Han bor i et krystallpalass på havbunnen. Når Poseidon er i godt humør, lager han nye øyer og lar havet ligge blikk stille og farbart. Når han blir sint, styrter han treforken ned i jorden og forårsaker jordskjelv og oversvømmelser og får skip til å synke

Velvilje
70px‎‎

Gave fra himmelen

Tømmer driver inn på land utenfor byen. Poseidon viser seg fra sin gode side.

Byen mottar 800 tømmer.

25 Favor.png
70px‎‎

Havet kaller

Store bølger slår inn mot kysten. Byggearbeiderne fylles med en ivrig trang til å følge havets kall.

I havnen blir alle byggeordre utført 100% raskere som legges til innen 6 timer.

60 Favor.png
70px‎

Jordskjelv

Jorden ryster og skjelver, og store stykker av bymuren faller ned i jordsprekkene.

Bymuren nedgraderes 1-3 nivå.

350 Favor.png
70px‎

Sjøstorm

Poseidon stiger opp og lager bølger som slår hardt mot skipene. Det er en dårlig dag for sjøfarere.

Ødelegger 10-30% av skipene ved målet (kan kun brukes på innkommende angrep).

280 Favor.png


Mytologiske enheter
Up1.png

Kyklop

Kykloper er enøyde kjemper som kaster kampesteiner på fienden. Man kan bare forsvare seg mot dem med skarpe våpen. 2000 Wood.png
4200 Stone.png
3360 Silver.png
360 Favor.png
Up2.png

Hydra

Det finnes ingen bølge, ingen storm, ingen fiende som en sjøfarer frykter så mye som et angrep fra Hydra. Det nihodete monsteret stiger opp fra sjøen, kveistrer hele skip i munnen og sluker mannskapet eller drar det ned i Poseidons dyp. 5400 Wood.png
2800 Stone.png
3800 Silver.png
400 Favor.png