Guddommelig Statue

Fra Wiki Grepolis NO
Til navigasjon

Tilbake: Bygninger

Formål

De greske gudene er vanskelige å tilfredstille og krever mange tegn på at du tilber dem. Med denne guddommelige statuen kan du vise dem hvor viktig de er for deg og dermed øke den guddommelige velviljen som produseres i tempelet.

Ved å bygge denne vil ud øke velvilje-produksjonen din på lik linje med 5 Tempel-nivåer.

Krav

Bygningens Nivåer

Høyeste nivå : 1


Tilbedelse av Zevs Tilbedelse av Hera Tilbedelse av Poseidon Tilbedelse av Athene Tilbedelse av Hades
Gudestatue av Zevz Gudestatue av Hera Gudestatue av Poseidon Gudestatue av Athene Gudestatue av Hades


Nivå Tømmer Stein Sølv Befolkning Byggetid Poeng
1 6000 10500 7500 60 3:58:07 500

Senat
Senat
Hule
Hule
Lager
Lager
Gård
Gård
Agora
Agora
Hogstfelt
Hogstfelt
Steinrudd
Steinbrudd
Sølvgruve
Sølvgruve
Marked
Marked
Havn
Havn
Kaserne
Kaserne
Bymur
Bymur
Akademi
Akademi
Tempel
Tempel
Teater
Teater
Varmtvannsbasseng
Varmtvanns-basseng
Bibliotek
Bibliotek
Fyrtårn
Fyrtårn
Vakttårn
Tårn
Gudommelig Statue
Guddommelig Statue
Orakel
Orakel
Handelskontor
Handels-kontor