Grunnleggende

Fra Wiki Grepolis NO
Til navigasjon

Grepolis kan bli sett på som et 4x nettleserspill. Det kreves at en spiller utvider sine ressurser, utvider sine landsbyer, utforsker hav og ødelegger eventuelle motstandere. Mange av disse grunnleggende funksjonene er kjent for mange spillere, men likevel vil denne delen av wikien hjelpe de av dere som ikke er kjent med denne type spill - forhåpentligvis vil du bli bedre kjent med spillet og får hjelp til de første stegene på Grepolis.


Ressurser

"For modige menn er krigens pris frihet og ære" - Lycurgus av Sparta

Utnyttelsen av ressurs-formene danner grunnlaget for utviklingen av din Polis til å bli en mektig øymakt. I grepolis er det seks typer ressurser - tre normale og tre spesiell typer. De normale ressursene består av tre, stein og sølvmynter. Den mystiske Pantheon i antikkens Hellas spilte en viktig rolle og på grunn av denne er den fjerde ressursen den gudommelige tjenesten fra Gudene. For alle enheter og bygninger kreves det ressurser. Du mottar ressurser automatisk ghennom dine gruver (tømmerhogger, steinbrudd og søvgruve) eller tempelet (gudommelig tjeneste). Ressurser blir produsert konstant selv om du ikke er logget inn på din brukerkonto.


Normale ressurser Kilde Beskrivelse
Wood Tømmer
Lumber 50x50.png
Hogstfelt
Samles inn i Hogstfelt.
Stone Stein
Stoner 50x50.png
Steinbrudd
Samles inn i Steinbrudd.
Silver Sølv
Ironer 50x50.png
Sølvgruve
Samles inn i Sølvgruve.
Spesielle ressurser Kilde Beskrivelse
Favor Velvilje
Temple 50x50.png
Tempel
Samles inn i ditt Tempel.
Population Befolkning
Farm 50x50.png
Gård
Fôr kommer fra din Gård.
Research Points Forskningspoeng
Academy 50x50.png
Akademi
Genereres i ditt Akademi.

Alle bygninger, enheter, magi og forskning vil kreve sin del av ressursene dine. Så snart du har bygget basisnivåene til hogstfelt, steinbrudd og sølvgruve, vil ressursene starte og automatisk renne inn. Hvordan du generer ressurser kommer veldig an på din øytype. Velvilje vil ikke produseres før du velger deg en gud som du ønsker å tilbe! Jo høyere nivå du har på ditt hogstfelt, steinbrudd, sølvgruve og tempel - jo raskere vil du får ressurser.

Pga at ressurser blir generert automatisk, vil de fortsatt produseres selv om du ikke er pålogget på spillet. For å sørge for at ingen ressurser forsvinner eller blir bortkastet, er det også viktig at du sørger for at du faktisk har plass til ressursene. Du kan sørge for dette med å holde ditt lager stort nok til å kunne holde på ressursene. Velvilje har et tak på 500 uansett hvilket nivå du har ditt tempel eller lager på.

De første stegene

"En uorganisert mobb er ikke mer en armé, enn en haug av byggematerialer er et hus" - Sokrates

I begynnelsen krever din by én ting mer enn andre: Ressurser. Tømmerhoggerne produserer ved, steinbruddet produserer stein og sølvgruve produserer sølvmynter. Velviljen Gudene vil gi deg i løpet av spillet er veldig viktig, men helt i begynnelsen er den unødvendig. Jo høyere nivå på dine ressurs-bygninger, jo høyere produksjon per time. Denne utvidelsen er av stor betydning og du bør fokusere på dette de første dagene.

Hver gang du oppgraderer en bygning kreves flere av befolkningen til å holde bygningen i drift. Ettersom du får dine ressurser i høyere nivåer vil det bli nødvendig å utvide ditt varehus. Etter dette vil byens sikkerhet bli en stor oppgave å begynne på. Mot slutten vil du beskytte dine ferske anskaffede ressurser mot glupske naboer. De kan stjele dine ressurser med et angrep. Varehuset tilbyr litt hjelp her. Når varehuset blir større kan det gjemme flere ressurser og det blir vanskeligere å stjele alle ressursene for fienden. Så kan du ha ressursene som trengs for å bygge opp din Polis og beskytte deg selv mot dine fiender. Du bør jobbe med disse oppgavene tidlige, spesielt hvis det er andre sterke byer på din øy. I tillegg bør du utvide din bymur. Følgende handlinger bør være nok beskyttelse gjennom begynnerfasen av din Polis, og hjelp mot skader fra en gårdig angriper som prøver å ta dine ressurser.

Etter at Polisens produksjon rekker et nivå du er fornøyd med, bør du begynne å produsere tropper og også begynne med handel. Med kaserne kan du trene sverdmenn. Disse er ikke ideelle for angrep, men de tilbyr muligheten for å overfalle svake spillere eller kreve skatt fra bondelandsbyer.

Du bør også være konsentrert om å bli medlem av en sterk allianse. Sammen kan spillere ha bedre forsvar og fremme handler. I tilleg kan du bli kjent med nye personer. Det er smartere for en nybegynner å knytte seg til en eksisterende allianse i nærheten, istedenfor å etablere en ny en.

Sen start

"Det er kun to personer som kan fortelle sannheten om deg selv - en fiende som har mistet sitt temperament og en venn som elsker deg høyt." - Antisthenes

Skulle du komme inn i en sen spillfase av verdenen vil det være viktig å tilpasse sin strategi. En rask ressursproduksjon spiller en viktig rolle så konsktruksjonene av Polisen raskt blir ferdig. Det er også av stor betydning av du besytter deg selv mot angrep fra dine naboer. For å hindre tap av ressursene dine må du utvide din bymur og ditt varehus. Deretter produserer du et par enheter til å forsvare din by. Det er smart å skrive til dine naboer - en god kontakt med dem kan spare deg mot håpløse kamper dere grupperer sammen. Hivs din Polis har blitt stor nok bør du prøve å få fatt i noen ressurser fra dine naboer (bondelandsbyer først, deretter virkelige spillere når du er sterk nok). Ekstra ressurser kan i stor grad støtte utviklingen av din Polis.

Så snart sekvensen med den største forskjellen til den normale konstruksjonen kommer: Ikke begå feilen å raskt forlate øyas grenser og dra av sted med et koloni-skip. Det vil virke logisk at dette er neste steg i utvidelsen. Det er derimot en pinlig feil, fordi sterke spillere først vil prøve å beskytte sine byer i ditt område for å skaffe seg en bedre strategisk posisjon i løpet av spillet. Hvis du investerer dine råvarer på kun å bygge en offensiv vil du være et enkelt bytte for disse spillerne! De har gjennom dette mulighet til å påføre høye tap på angriperen, og i sin tur ta noen tap selv.


Den beste strategien består av å bygge en sterk, defensive Polis, som innebærer en garnison av flere sverdmenn og bueskyttere. Du vil være et lite attraktivt mål for de store spillerne. Hvis de konstant har høye tap i din by, vil de vanligvis slutte å angripe.


Denne fasen av å bygge en sikker posisjon koster deg tid, men bringer en bonus fordi du vil ha muligheten til å utnytte de defensive troppene igjen og igjen. Hvis du nå har et sterkt forsvar kan du forberede utvidelsen og begynne konstruksjonen av offensive tropper.

Byoversikt

"Kunsten å leve godt og kunsten å dø godt er ett." - Epikur

Byoversikten er hvor du kan se byen din og hvilke bygninger du har bygget. Du får også tilgang til de forskjellige bygningene ved ett klikk. Du kan dermed klikke på kaserne for å bygge tropper, eller marked for å handle ressurser med andre.

10000city.png

Nummer Ikon Bygningsnavn Beskrivelse
1 Senate Senat I Senatet kan du få nye bygninger oppført eller utvide eksisterende bygninger. Jo høyere nivået på senatet er, jo kortere blir byggetiden.
2 Agora Agora Ved Agoraen kan du danne deg et overblikk over dine tropper innenfor og utenfor byen din. Du kan også beundre din by's kulturelle presentasjoner, og planlegge din neste krig med simulatoren.
3 Farm Gård Gården forsyner dine arbeidere og tropper med mat. Du blir nødt til å utvide gården for at din by kan vokse. Jo høyere udvidelsesnivået er på gården, jo flere bygninger og tropper kan du ha i byen din. Du kan også aktivere milits herfra.
4 Warehouse Lager Din by's ressurser er gjemt i lageret. Jo høyere nivået er på lageret, jo flere ressurser kan den gjemme. For hvert nivå vil 10% av hver ressurs bli beskyttet mot plyndring.
5 Timber Camp Hogstfelt I den tette skogen utenfor din by er dine skoghuggere i gang med å felle massive trær, som du behøver for å utvide byen din og lage tropper. Jo høyere nivået er på ditt hogstfelt, jo mer trær kan du utvinne.
6 Quarry Steinbrudd I steinbruddet hugger dine arbeidere sten, det er viktig for din by's utvikling. Jo højere nivå på steinbruddet, jo flere stein blir produsert.
7 Silver mine Sølvgruve I sølvgruven bryter dine medarbeidere ut det dyrebare sølvet, som brukes til å lage dine sølvmønter. Jo høyere nivå på gruven, jo flere sølvmønter lages.

Krever: Hogstfelt nivå 3

8 Barracks Kaserne I kasernen kan du rekruttere vanlige tropper og mytiske enheter. Jo høyere nivå på kasernen, jo hurtigere kan du trene opp nye tropper.

Krever: Senat nivå 2, Gård nivå 3, Hogstfelt nivå 4, Sølvgruve nivå 1

9 Academy Akademi Du kan utføre forskning i Akademiet. Grepolis tilbyr deg forskjellige teknologier, som kan styrke dine tropper, gjøre dine byggerier mere effektive, eller gi deg nye kamp teknikker. Jo høyere nivå på ditt akademi, jo flere teknologier kan du oppdage.

Krever: Senat nivå, Gård nivå 6, Kaserne nivå 5

10 City Wall Bymur Muren beskytter byen mot fiendtlige tropper. Den forbedrer ditt jord forsvar og øker dine troppers forsvarsverdi.

Merk at du kan klikke på muren for å se alle troppene du har drept.

Krever: Senat nivå 7, Steinbrudd nivå 8

11 Cave Hule I hulen kan spioner spionere på fiendens byer. Du kan også gjemme sølv her for å betale for deres tjenester. Jo høyere nivået er på hulen, jo mer sølv kan den lagre. Når hulen er helt utvidet er der ingen grense.

Krever: Senat nivå 9, Lager nivå 5

12 Harbor Havn Havnen er der hvor du utvider din flåte. Her kan du bygge transportbåter og krigs skip. Hvor fort arbeiderene gjør skipet ferdig, kommer ann på nivået på havnen.

Krever: Senat nivå 14, Hogstfelt nivå 15, Sølvgruve nivå 10

13 Temple Tempel I templet, kan du tilbe en Gud etter eget valg. Hver av Grepolis gudene gir forskellige guddommelige evner og bringe forskjellige mytiske enheter til live for å hjelpe deg. For begge kreves det at du har guddommelige fordeler, og det genereres ved å tilbe din valgte gud i templet. Jo høyere nivå på templet des mer guddommelige krefter vil du bli gitt av gudene.

Krever: Senat nivå 15, Steinbrudd nivå 12, Mur nivå 6

14 Marketplace Marked Markedet gir deg mulighet for å sende råstoffer til andre spillere og handle med andre landsbyer i spillet.

Krever: Senat nivå 12, Lager nivå 6, Hule nivå 5

Du kan sjekke alle byene dine fra byoversikten uten å bruke kartet. Det gjør det lettere å vite hva som trengs i byene uten å måtte være nødt til å vente på at kartet skal bytte fra by til by. Etter hvert som byen din blir større, vil oversikten reflektere nettopp det.

Endre navn på din by

Standardnavnet på alle byer når en spiller begynner er X's landsby. Ikke det mest attraktive navnet eller det mest kreative, men du kan selvfølgelig endre navn på byen din om du ønsker det. Ta bare og dobbelt klikk på bynavnet på banneret med bynavnet ditt på for å endre det.

Hvilket navn du ønsker å ha på byene dine bestemmer du helt selv. Bare husk at de er nødt til å følge reglene for spillet! Så snart du har valgt deg et navn, skriver du det bare inn og lagrer navnet ved å klikke pilen som peker nedover for å lagre.


Navn.png

Bygge bygninger

Senate Hammer.png

Konstruksjon eller utvidelse av bygningene dine blir gjort via senatet, eller du kan bruke hammerikonet i venstre nedre del av byoversikten. Dersom du har administrator aktivert kan du bruke byggeoversikten til å bygge, utide eller rive ned bygninger.

Jo høyere nivå du bygger, jo mer ressurser vil det koste å ekspandere og det vil ta lengre tid å fullføre. Det er mange bygninger som krever hverandre for å kunne komme seg opp på et spesifikt nivå før du kan bygge det.

Rekruttere enheter

Det å rekruttere enheter vil være et av dine hoved oppgaver i alle byene du har. Kaserne er den plassen du vil trene flest av dine enheter, og i havnen kan du bygge sjøenheter. Hver enhet utenom sverdmenn og transportbåter krever at riktig forskning er forsket på før de kan rekrutteres.

For at noen av teknologiene faktisk kan forskes på, må du utvide kasernen og havnen til riktig nivå. Hesteryttere krever f.eks at kasernen er på nivå 10 før du kan begynne forskningen av den enheten. Koloniskip krever at havn er på nivå 20 før du kan forske på den teknologien.

Det som henger utenfor dette er mytologiske enheter som kun krever et spesifikt nivå på ditt tempel, og en gud som du tilber. Mytologiske enheter har mange fordeler og er langt sterkere enn vanlige enheter, men kostnadene deres er rimelig høy noe som gjør det vanskelig å lage et stort antall av de.

Farmelandsbyer

I tillegg til de andre landsbyene på øyen din, er det i tillegg 8 farmelandsbyer også. Disse byene gir deg og din by ressurser i form av gaver og tropper. Før du faktisk kan begynne å få ressurser fra disse byene, er du nødt til å erobre de og få de under din makt. Så snart det er gjort kan du begynne å samle ressurser fra de. For mer informasjon, se farming.