Bondelandsby (2.0)

Fra Wiki Grepolis NO
Til navigasjon

Bondesystemet er en stor forbedring og betydelig endring sammenlignet med det gamle systemet, noe som gjør farming lettere og mer underholdene enn før.


Hva er farming?

I Grepolis er det ikke bare ressurs-feltene i byen din som gir deg ressurser. Faktisk, så er bondelandsbyene en av de viktigste kildene til ressurser. Å farme vil si at du jevnlig krever/plyndrer ressurser fra bondelandsbyene eller evt en annen spiller.

Farming

I begynnelsen starter hver spiller med én bondelandsby hver. Denne landsbyen kan plyndres for å få mer ressurser, kan kalles på for mer ressurser eller utvidet for flere ressurser tilbake. Derimot, i motsetning til tidligere system, krever ikke selve farmingen tropper (du må dog ha noen tropper for å erobre landsbyer). Farmingen krever også elementer av samarbeid for utvide og oppgradere gården.

Farming er så lett som å klikke på en knapp. Derimot, så snart du har valgt den mengden ressurser du ønsker, må du vente på at gården får produsert flere ressurser, noe som kan ta varierende tid. Du kan ikke plyndre eller kreve igjen fra denne landsbyen før denne tiden er ute. Vennligst bemerk at den spesifikke mengden ikke er det totale antallet ressurser du mottar, men mengden du vil motta av hver ressurs. Så, hvis tilbudet sier 24 ressurser, betyr det 24 tømmer, 24 stein og 24 sølvmynter. Verdenshastigheten påvirker den totale mengden av ressurser du mottar, ikke mengden tid du må vente før ressursene er klare igjen.

Bytte (et forskningsprosjekt du kan fremforske i akademiet) dobler mengden ressurser du mottar, men dobler også tiden du må vente før neste tilbud er klart.

Kreve ressurser

Den første metoden for å få ressurser fra en bondelandsby er ved kreving. Dette gir et redusert antall ressurser, men påvirker ikke bondelandsbyens lojalitet i det hele tatt.

Dette kan gjøres ved å klikke på din bondelandsby (den som er merket med grønt flagg), velge "Kreve" i midten av sirkel-menyen (altså dobbeltklikk på bondelandsbyen), og kreve den spesifiserte mengden (husk at det er mengden av hver ressurs). Du vil motta disse ressursene umiddelbart. Du må så vente den spesifiserte tiden før du kan kreve eller plyndre fra denne landsbyen igjen.

Legg merke til at du får flest ressurser per minutt ved å velge tilbudet på 5 minutter.


Farmelandsby2.png
 1. Bondelandsbyens nåværende lojalitet. Denne er ikke påvirket når du krever, kun når du plyndrer.
 2. Bondelandsbyens nåværende nivå. (1 er standard, 6 er høyeste nivå.)
 3. Tid til du er i stand til å plyndre/kreve igjen. I dette bildet er det 1 minutt og 38 sekunder før spilleren kan plyndre. Hva det vil stå her, kommer an på hvor lenge det er siden og hvor mye du sist plyndret.
 4. Mengden ressurser du vil motta* når du velger dette tilbudet. Legg merke til at du får flest ressurser per minutt ved å velge 5-minutters-tilbudet.
 5. Tiden du må vente før du kan kreve/plyndre igjen hvis du velger dette tilbudet.
 6. Du kan kreve dette tilbudet med denne knappen så lenge punkt 3 er "klar". Da blir knappen blå og ressursene blir levert umiddelbart.

(*)Skjermbildet er tatt ved verdenshastighet 2. Mengden av hver ressurs du mottar varierer ut i fra bondelandsbyens nivå og om du har fremforsket Bytte, som dobler tiden det tar, men også ressurser du får tilbake hvis du velger dette.

RESSURSER DU MOTTAR VED KREVING
5 minutter (10 minutter 20 minutter (40 minutter) 120 minutter (240 minutter) 300 minutter (600 minutter)
Landsby Nivå 1 10 (20)Res.png 20 (40)Res.png 60 (120)Res.png 80 (160)Res.png
Landsby Nivå 2 12 (24)Res.png 24 (48)Res.png 72 (144)Res.png 96 (192)Res.png
Landsby Nivå 3 14 (28)Res.png 28 (56)Res.png 84 (168)Res.png 112 (224)Res.png
Landsby Nivå 4 16 (32)Res.png 32 (64)Res.png 96 (192)Res.png 128 (256)Res.png
Landsby Nivå 5 18 (36)Res.png 36 (72)Res.png 108 (216)Res.png 144 (288)Res.png
Landsby Nivå 6 20 (40)Res.png 40 (80)Res.png 120 (240)Res.png 160 (320)Res.png
Tallene i (parentes) gjelder hvis du velger å kreve med Bytte fremforsket.

Merk: Denne tabellen er laget for hastighet 1. Hvis du ønsker å finne ut hvor mange ressurser du vil få på hastighet 2 eller 3, vennligst multipliser ressursene med verdens-hastigheten.

Plyndre ressurser

Plyndring er den andre, og mer effektive, måten å få ressurser fra bondelandsbyene. Du vil få mer ressurser på samme mengde tid, men det reduserer lojaliteten til bøndene i den landsbyen. Konsekvensene ved for lav lojalitet er opprør.

Plyndring gjøres på samme måte som kreving, men du skal velge "Plyndre" fra sirkel-menyen i stedet for "Kreve" etter at du har klikket på bondelandsbyen. Husk at du vil motta den oppgitte mengden av hver ressurs, og at verdens-hastigheten avgjør hvor mange ressurser du får, ikke tiden du må vente før neste krav. For eksempel, nedenfor er et skjermbilde av plyndring ved hastighet 2.

FV2.png
 1. Bondelandsbyens nåværende lojalitet. Denne blir påvirket når du plyndrer og jo lavere lojaliteten er, jo større er sjansen for at bøndene gjør opprør.
 2. Det nåværende nivået på bondelandsbyen. (1 er standard, 6 er det høyeste nivået.)
 3. Tiden til du er i stand til å kreve/plyndre igjen. På dette bildet har spilleren drøye 4 minutter igjen å vente. Tiden som er igjen avhenger av hvor lenge det er siden og hvor mye du sist plyndret.
 4. Mengden av hver ressurs* du får ved å velge dette tilbudet. Legg merke til at du får flest ressurser per minutt ved å velge 5-minutters-tilbudet.
 5. Tiden du må vente før du kan kreve/plyndre igjen etter at du har valgt dette tilbudet.
 6. Reduksjonen av lojaliteten bondelandsbyen vil ha til deg etter at du velger dette tilbudet. Jo lavere lojalitet, jo høyere er sjansen for at bondelandsbyen gjør opprør.
 7. Du kan plyndre for valgt mengde med denne knappen. Da blir lojaliteten redusert og ressursene levert umiddelbart.

(*) Bildet er tatt ved hastighet 2. Mengden av hver ressurs du mottar varierer av hvilket nivå landsbyen er i og om du har Bytte framforsket, som dobler tiden du må vente, men også ressurs-mengden du får tilbake hvis du velger dette alternativet. Hvis du plyndrer mens lojaliteten er lav, risikerer du opprør. Lojaliteten til bondelandsbyen går opp med 1% per time (Hastighet 1).

RESSURSER DU MOTTAR VED PLYNDRING
5 minutter (10 minutter) 20 minutter (40 minutter) 120 minutter (240 minutter) 300 minutter (600 minutter)
Landsby Nivå 1 20 (40)Res.png 40 (80)Res.png 120 (240)Res.png 160 (320)Res.png
Landsby Nivå 2 24 (48)Res.png 48 (96)Res.png 144 (288)Res.png 192 (384)Res.png
Landsby Nivå 3 28 (56)Res.png 56 (102)Res.png 168 (336)Res.png 224 (448)Res.png
Landsby Nivå 4 32 (64)Res.png 64 (128)Res.png 192 (384)Res.png 256 (512)Res.png
Landsby Nivå 5 36 (72)Res.png 72 (144)Res.png 216 (432)Res.png 288 (576)Res.png
Landsby Nivå 6 40 (80)Res.png 80 (160)Res.png 240 (480)Res.png 320 (640)Res.png
Tallene i (parentes) gjelder hvis du velger å kreve med Bytte fremforsket.

Merk: Denne tabellen er laget for hastighet 1. Hvis du ønsker å finne ut hvor mange ressurser du vil få på hastighet 2 eller 3, vennligst multipliser ressursene med verdens-hastigheten.


Opprør

Hvis din bondelandsbys lojalitet blir for lav, kan det føre til opprør, som betyr at du vil miste kontrollen over landsbyen. For å få tilbake kontrollen til bondelandsbyen må du gjenerobre landsbyen ved å slå et tilfeldig antall Hoplitter, Sverdmenn og Bueskyttere.

Lojaliteten stiger med 1% per time (Hastighet 1). For ikke å ta sjansen, bør du ikke plyndre hvis landsbyens lojalitet er lavere enn 80% (eller 64% med Diplomati fremforsket). Merk at lojaliteten også er unik for spilleren.

Kreve Tropper

Du kan også kreve tropper vie "Enheter"-valget som kommer frem i sirkel-menyen når du klikker på en bondelandsby du har erobret. Det kreves derimot at landsbyen er i nivå 3 eller høyere. På samme måte som plyndring vil du motta en bestemt mengde enheter, men du blir også nødt til å vente i en bestemt tid før du kan kreve/plyndre igjen. I tillegg reduseres lojaliteten ganske kraftig når du krever enheter. Er bondelandsbyens lojalitet til deg for lav, vil det føre til opprør.

FV3.png


Handel

Som i versjon 1, har du muligheten til å handle med bondelandsbyer. Dette krever derimot at du har markedsplass og at lojaliteten ikke er lavere enn 80%. Les mer her....

Utbygging

Bondelandsbyer kan bli utbygget for å øke deres produksjon av ressurser. Dette er livsnødvendig for å få større ladninger og vokse raskere.

FV4.png

For å bygge ut en bondelandsby må du bidra med en spesifisert mengde ressurser til den. Derimot er bondelandsbyens utbyggings-nivå det samme for alle medlemmer av øya, noe som betyr at du kan jobbe med andre på øya for å bygge ut landsbyene, og du kan selvsagt bare nyttegjøre at andre bruker sine ressurser på å bygge ut. Du kan bidra med dine ressurser via "Info"-knappen i sirkel-menyen som dukker opp når du klikker på bondelandsbyen eller ved å gå til "Utbygging"-fanen hvis du allerede ser på en annen fane for en bondelandsby.

Det kan altså være lønnsomt å gi ressurser du har for mye av til bondelandsbyene.

Totale mengde ressurser krevet for å bygge ut
Oppgrader Sum av påkrevde ressurser
Nivå 1 til Nivå 2 1,200 ressurser
Nivå 2 til Nivå 3 4,800 ressurser
Nivå 3 til Nivå 4 19,200 ressurser
Nivå 4 til Nivå 5 72,000 ressurser
Nivå 5 til Nivå 6 150,000 ressurser

Erobre Bondelandsbyer

I Grepolis starter du alltid med 1 bondelandsby. For å utnytte deg av de andre bondelandsbyene på øya må du erobre dem ved å bekjempe en mengde motstand de måtte ha. Du må også ha nok tropper i din by # (indikeres med et blått barometer). Bondelandsbyer du ikke eier er merket med et rødt flagg med et overstreket strå.

Mengde motstand du må bekjempe
Din bondelandsby nummer ... Enheter i landsbyen Enheter påkrevd #
1 Automatisk gitt ved start Ingen
2 1 Steinslyngemann 5
3 3 Bueskyttere 10
4 60 Steinslyngemenn 40
5th 60 Sverdmenn 100
6th 100 Bueskyttere 300
7th 300 Steinslyngemenn, 80 Hoplitter og 80 Ryttere 600
8th 150 Sverdmenn, 150 Bueskyttere, 75 Hoplitter og en Bymur i Nivå 20 1000

# Dette er ikke mengden påkrevd for å vinne slaget og de behøver ikke være med i angrepet, men det er et minimums-krav. Du må ha denne mengden av tropper i din polis for å erobre en bondelandsby.

Vennligst bemerk at bondelandsbyer er unike fore spillerne, noe som betyr at du ikke vil erobre andres bondelandsbyer. Fiender kan fores med ressurser fra samme landsby som deg.