Medaljer

Fra Wiki Grepolis NO
Til navigasjon

Du mottar medaljer når du når spesielle milepæler når du spiller Grepolis. Denne guiden lister alle kjente merkelser (medaljer) som du kan komme over på Grepolis, hvordan du får dem og hvordan du velger hvem som skal se dem.

Liste over alle medaljer

Den følgende listen for alle medaljene som er tilgjengelig her på Grepolis. Som du kan se så er det noen få krav som fortsatt er ukjente, så om du finner ut av dem; skriv dem på forumet vårt i en tråd du selv lager.

Daglige medaljer

Hver av de følgende medaljene blir gitt ut hver dag til den spilleren som presterer best i forhold til kravene til medaljen. F.eks den personen som raner flest landsbyer hver dag, flere enn noen andre på den verden - den personen vil da motta "Dagens raner". Denne medaljen er derimot ikke mulig å få tak i før det har gått rundt 30 dager etter verden har starta.

Daglige medaljer ser ut som en gravstøtte og har daten gravert inn på dem, samt et bilde som representerer utmerkelsen:


Medalje Tittel Beskrivelse
Attacker of the Day Dagens angriper Bekjemp flest antall enheter i løpet av en dag som angriper. (100 hoplitter er 100 enheter drept)
Defender of the Day Dagens forsvarer Bekjemp flest antall enheter i løpet av en dag som forsvarer. (100 hopliter er 100 enheter drept)
Looter of the Day Dagens raner Ran til deg flest ressurser i løpet av en dag
Great Power of the Day Dagens stormakt Erobre flest byer i løpet av en dag


Du kan samle stor nummer av disse daglige medaljene - hver gang du er den beste i din verden og har oppfylt kravene vil du få deg en ny medalje. Merk at disse kun dukker opp ca 30 dager etter verden starter.

Spesielle medaljer

Av og til når noe spesielt skjer på Grepolis, som f.eks Adentskalender så vil det overraskende nok også være medaljer for disse spesielle eventene eller oppdragene:


Medalje Tittel Beskrivelse
Advent Calendar Award Adentskalender medalje Du har funnet alle gavene i adventskalenderen
Easter Egg Hunt Award Påskeegg jakt medalje Du har funnet alle påskeeggene!
Halloween Event Award Halloween medalje Logg inn mens det er Halloween
Pumpkin Collector Gresskarsamler Medalje for 20, 50, 90 og 130 gresskar samlet
Pumpkin Hunter Gresskarjakter Samle 10 gresskar på under 60 sekund

Verdens Vidundre medaljer

Medalje Tittel Beskrivelse
Heroic Tactician Heroisk taktikker Nøkkelen for å få tilgang til Helteverden
Pyramid Award.png Bygger av den store pyramiden i Giza Du har fullført den store pyramiden i Giza
Gardens Award.png Bygging av De hengende hager i Babylon Du har fullført De hengende hager i Babylon
Statue Award.png Bygger av Statue av Zeus i Olympia Du har fullført Statue av Zeus i Olympia
Temple Award.png Bygger av Artemis' Tempel Du har fullført Artemis' Tempel
Mausoleum Award.png Bygger av Halikarnassos Mausoleum Du har fullført Halikarnassos Mausoleum
Colossus Award.png Bygger av Kolossen på Rhodos Du har fullført Kolossen på Rhodos
Lighthouse Award.png Bygger av Fyrtårnet i Alexandria Du har fullført Fyrtårnet i Alexandria
Master of X Herre over X Medalje for å ha bygget 4 av de 7 Verdens Vidundrene for den verden.

X er navnet på verden

Ruler of X Hersker over X Medalje for å ha bygget alle 7 Verdens Vidundrene for den verden.

X er navnet på verden

Medaljer med nivå

De følgende medaljene får du når du oppfyller spesielle krav. I motsetning til daglige medaljer, vil du motta disse selv om andre spillere har fått mer enn deg. Etterhvert som tiden går og du oppfyller høyere krav for spesielle medaljer, vil du få høyere "grader" på disse medaljene. Disse medaljene oppmuntrere deg til å lære deg om funksjoner på spillet og deretter beholde disse funksjonene mens du spiller.

Så selv om du er en lat Grepolis spiller og ikke får til, så vil du faktisk få en medalje for nettopp dette. Så nå kan du faktisk vise alle hva du ikke får til!

Utseendet til medaljene endrer seg basert på nivået:

Medalje Tittel Beskrivelse
Grade I Nivå I Ødelagte søyler på hver side av medaljen
Grade II Nivå II Noe ødelagte søyler på hver side av medaljen
Grade III Nivå III Perfekte søyler med noe ødelagte blå bannere
Grade IV Nivå IV Perfekte søyler med perfekte blå bannere

Normalt sett vil kun det høyeste nivået du har fått være det som er synlig. Selv om du skulle finne på å starte på nytt med kontoen din, så vil du beholde medaljene du har mottatt. Men dem vil bli redusert til det laveste nivået!

Eneste unntaket for dette er Offer medaljen (som er det høyeste nivået som er mulig for svikt på Grepolis) da det kun finnes et nivå til denne noe morsommme medaljen.

Ressurs medaljer

Disse medaljene oppmuntrere deg til å samle så mange ressurser som mulig, noe som også tillater deg å oppgradere byen din og troppene dine.

Du kan få ressurser ved å bygge opp hogstfelt, steinbrudd og sølvgruve. Du vil motta langt flere ressurser dersom du i tillegg farmer ressurser, angriper andre spillere eller handler ressurser på markedet.


Medalje Tittel Beskrivelse Nivå I Nivå II Nivå III Nivå IV
Robber Raner Ran/krev ressurser fra farmelandsbyer 500 Ressurser 50,000 Ressurser 2,500,000 Ressurser 50,000,000 Ressurser
Jinxed Ulykke Miste enheter mens du raner/krever 50 Enheter 250 Enheter 1,000 Enheter 5,000 Enheter
Merchant Handelsmann Handle ressurser på markedet 20,000 Ressurser 200,000 Ressurser 2,000,000 Ressurser 20,000,000 Ressurser

Poeng på landsby

Disse medaljene oppmuntrer deg til å øke størrelsen på landsbyene dine:

For å få tak i flere landsbyer trenger du kulturpoeng.

Formålet ved å øke din sivilisasjon er å gjøre sånn at du kan støtte større hærer av tropper. Om du kun gjør det for poengene sine del (også kjent som "poenghore" eller "Sim city spiller") så vil fiendene dine lett kunne ta deg ut og fjerne deg fra kartet. Dette kommer av at deres landsbyer vil være langt sterkere enn dine, og du blir et lett mål.

Medalje Tittel Beskrivelse Nivå I Nivå II Nivå III Nivå IV
Point King Poengkonge Øk sin poengsum 2000 Poeng 25,000 Poeng 250,000 Poeng 2,000,000 Poeng
Bread and Games Brød og spill Øk ditt kulturnivå KP Nivå 5 KP Nivå 20 KP Nivå 50 KP Nivå 150
Determined Expansionist Målbevisst utvidelse bygg koloniskip 5 Skip 50 Skip 200 Skip 500 Skip
Peaceful Settler Fredfull settler Koloniser nye landsbyer 5 Landsbyer 25 Landsbyer 75 Landsbyer 150 Landsbyer
Conqueror Erobrer Erobre fiendelandsbyer 5 Landsbyer 25 Landsbyer 75 Landsbyer 150 Landsbyer
Island Overlord Øyherre Eie alle landsbyene og ankerpoeng på en øy 1 Øy 3 Øyer 5 Øyer 10 Øyer
Ruler of the Seas Havets hersker Havets rangering (kommer 2 mnd etter start) Topp 100 Topp 30 Topp 5 Rank #1
Ruler of the World Verdenshersker Verden rangering (kommer 2 mnd etter start) Topp 1000 Topp 100 Topp 20 Rank #1

Rekruttering

Disse medaljene oppmuntrere deg til å rekruttere flere tropper - en større hær gir deg:

 • Bedre forsvar mot fiendtlige angrep
 • Angrep og/eller erobring av fiendtlige landsbyer
 • Ran flere ressurser fra farmer og fiender
 • Få flere kamppoeng i kriger
Medalje Tittel Beskrivelse Nivå I Nivå II Nivå III Nivå IV
Trainer Trener Krev tropper fra farmelandsbyer 100 Rekrutteringer 1,000 Rekrutteringer 10,000 Rekrutteringer 100,000 Rekrutteringer
Legendary Army Legendarisk hær Rekrutter mytologiske enheter 5 mytologiske enheter 50 mytologiske enheter 500 mytologiske enheter 5000 mytologiske enheter

Spionasje

Disse medaljene oppmuntrer deg til å spionere på andre spillere. Dine spionasje aktiviteter avslører detaljert informasjon om dine fiender, inkludert:

 • Antall og type tropper som står i landsbyen
 • Antall ressurser dem har i lageret
 • Nivået på alle bygningene

Med denne informasjonen kan du bedre planlegge dine angrep og ha en bedre forståelse for hva du kan forvente dersom fienden skulle finne på å angripe deg først.

Medalje Tittel Beskrivelse Nivå I Nivå II Nivå III Nivå IV
Spy Spion Fullførte spionasjer 5 oppdrag 50 oppdrag 500 oppdrag 5000 oppdrag
Double Agent Dobbelt agent Mislykkende spionsjer 5 oppdrag 50 oppdrag 500 oppdrag 5000 oppdrag

Krig

Disse medaljene oppmuntrer deg til å krige - både ved å forsvare dine egne landsbyer og alliansen sine, men også det å angripe fiendtlige landsbyer.

Medalje Tittel Beskrivelse Nivå I Nivå II Nivå III Nivå IV
Divine Aid Guddommelig kraft Bruk guddommelig magi 10 ganger 100 ganger 1,000 ganger 10,000 ganger
Unrelenting Fighter Besluttsom kriger Drep fiendtlige enheter i kamp 250 drap 2,500 drap 25,000 drap 250,000 drap
Heroic Death Heroisk død Miste tropper mens du forsvarer en alliert 100 døde 1,000 døde 10,000 døde 100,000 døde
Watery Grave Vannkrav Tape uten en kamp 10 druknet 100 druknet 1,000 druknet 10,000 druknet
Victim Offer Dø raskt Drept kortere enn 7 dager etter nybegynnerbeskyttelsen N/A N/A N/A

Speedverdener

Disse medaljene er kun tilgjengelig på "speedverdener" (verdener hvor alt skjer raskere enn normale verdener)...

Medalje Tittel Beskrivelse Nivå I Nivå II Nivå III Nivå IV
Alliance Speed World Vi kom, vi så, vi erobret Høy allianse rank på slutten av speedverden Speed world finished ally 1.pngTopp 100 Speed world finished ally 2.pngTopp 25 Speed world finished ally 3.pngTopp 10 Speed world finished ally 4.pngRank #1
Player Speed World Hersker over verden Høy ranket spiller på slutten av speedverden Speed world finished player 1.pngTopp 100 Speed world finished player 2.pngTopp 25 Speed world finished player 3.pngTopp 10 Speed world finished player 4.pngRank #1

Velge hvilke medaljer du ønsker å vise

Som standard når du mottar medaljer vil du være den eneste som kan se dem. Dersom du ønsker å la andre spillere se dine medaljer, må du endre dette i innstillinger.

For å gjøre dette, gå til din profil og velg medaljer som vist under:


Award-settings.png

Du kan endre standardinnstillinger for hver verden som du har en konto på - selg verden fra den første droppmenyen og velg deretter hva som skal skje når du mottar en ny medalje på den verden:

 • Kun synlig for deg -- Nye medaljer vil kun være synlig for deg. Ingen andre kan se dem
 • Synlig for alliansen -- Nye medaljer vil være synlige for medlemmer i din allianse
 • Merk: Det er ikke helt klart for hvordan "synlig for alliansen" fungerer - f.eks er det kun den alliansen du er med i, eller inkluderer det også pack allianser (allierte og iaps)? Det er også usikker på om hvorvidt dine allierte fra andre verdener vil kunne se dine medaljer som ikke er fra den verden.
 • Synlig for alle -- Nye medaljer vil bli gjort synlig for alle spillerne på Grepolis (på alle verdene)


F.eks dersom du velger "synlig for alle" som innstilling, så vil nye medaljer automatisk bli lagt til under "synlig for alle" listen. Dine allerede eksisterende medaljer vil ikke bli lagt til - du vil derfor være nødt til å flytte disse manuelt om du ønsker at alle skal se dem.

Uavhengig av standardinnstillingene kan du selv manuelt bestemme hvilke medaljer som skal vises hvor. Dette gjør du ved å dra dem til de forskjellige kolonnene.

Avhengig av hvilken kolonne medaljene er i, vil andre spillere ha muligheten til å se disse på bunn av din spillerprofil...

Medaljebar (sjekke ut andre spillere sine medaljer)

For å se medaljer som er mottatt av andre spillere, kan du se på spillerprofilen og du vil se en linje på bunn:

Award-bar.png

Som vist over, blå bannere indikerer hvilken verden (server) den spilleren fikk medaljen på. Spillere har kontoer på masse forskjellige verdener, så det vil ikke være unormalt å se mange verdener og deres medaljer listet her.

Spesielt gode spillere vil ha en stor liste med medaljer som forsvinner utenfor bildet - du kan derfor dra deg bortover for å se alle medaljene.

Dersom du holder musepekeren over en medalje vil du se informasjon om medaljer, som f.eks tittelen og hva som er kravene for å få den.

Dersom du ikke kan se noen medaljer så har enten spilleren ikke fått noen, eller så har spilleren gjort dem usynlig for andre.

Hvorfor burde jeg velge å ikke vise mine medaljer til alle?

Medaljer kan gi bort sensitiv informasjon om din konto på en verden. F.eks ønsker du at dine motstandere skal vite at du ofte ikke får til å speide ordentlig? Eller at du har rekruttert masse mytologiske enheter?

Husk at alltid vil få en notifikasjon når du mottar nye medaljer som du manuelt kan bestemme om skal være synlig eller ikke. Du kan likevel velge å legge til alle medaljene dine under "synlig for alle" eller "synlig for alliansen", og deretter fjerne sensitive medaljer etter at du har mottatt informasjon om at du har fått dem.

Hvordan viser jeg mine medaljer i forumtråder og andre plasser?

Du kan sette inn dine medaljer i forumtråder, profiltekst, meldinger og andre diverse plasser ved å bruke "medalje" knappen som vist nedenfor:

Insert-award.png

Du kan velge å vise alle dine medaljer, eller bare noen få medaljer fra en spesifikk verden, eller en spesifikk medalje. Akkurat hvorfor du skulle ønske å gjøre dette vet jeg ikke, men det er jo likevel ganske kult!

BB-koder kan bli lagt til på kontoen din, notatblokk og alle andre plasser som støtter bb-koder på spillet.