Enheter

Fra Wiki Grepolis NO
Til navigasjon


Enhet Tømmer Stein Sølv Velvilje Befolkning Angrep
Angrep
Forsvar
Forsvar
Forsvar med stumpe våpen
Forsvar
Stump
Forsvar med skarpe våpen
Forsvar
Skarp
Forsvar med avstandsvåpen
Forsvar
Avstand
Bytte
Bære-
kapasitet
Transportkapasitet
Transport-
Kapasitet
Fart
Fart
Milits
Milits
- - - - 0 2
(Stump)
- 6 8 4 - - 0
Sverdmann
Sverdmenn
95 0 85 0 1 5
(Stump)
- 14 8 30 16 - 8
Steinslyngemann
Steinslyngemenn
55 100 40 0 1 23 (Avstand) - 7 8 2 8 - 14
Bueskytter
Bueskyttere
120 0 75 0 1 8 (Avstand) - 6 25 12 24 - 12
Hoplitt
Hoplitt
0 75 150 0 1 16
(Spiss)
- 18 12 7 8 - 6
Rytter
Rytter
240 120 360 0 3 55
(Stump)
- 18 1 24 72 - 22
Hestestridsvogn
Hestestridsvogn
200 440 320 0 4 56
(Spiss)
- 76 16 56 64 - 18
Katapult
Katapult
1200 1200 1200 0 15 100 (Avstand) - 30 30 30 400 - 1
Transportbåt
Transportbåt
500 500 400 0 7 20 1 - - - - 20 8
Birem
Birem
800 700 180 0 8 24 160 - - - - 0 15
Flammeskip
Flammeskip
800 300 1300 0 10 200 60 - - - - 0 13
Brannskip
Brannskip
500 750 150 0 8 20 1 - - - - 0 5
Hurtig transportskip
Hurtig transportskip
800 0 400 0 5 20 1 - - - - 10 15
Trirem
Trirem
2000 1300 900 0 16 180 250 - - - - 0 9
Koloniskip
Koloniskip
10000 10000 10000 0 170 0 500 - - - - 0 3
Minotauros
Minotauros
1400 600 3100 202 30 420
(Stump)
- 675 300 560 480 - 10
Manticora
Manticora
4400 3000 3400 405 45 945
(Spiss)
- 170 225 505 360 - 22
Kyklop
Kyklop
2000 4200 3360 360 40 756
(Avstand)
- 945 10 1310 320 - 8
Hydra
Hydra
5400 2800 3800 400 50 1000 715 - - - - 0 8
Harpy
Harpy
1600 400 1360 130 14 266
(Stump)
- 105 70 1 340 - 25
Medusa
Medusa
1500 3800 2200 210 18 425
(Spiss)
- 625 435 375 400 - 6
Kentaur
Kentaur
1740 300 700 100 12 156
(Avstand)
- 150 450 60 200 - 18
Pegasus
Pegasus
2800 360 80 180 20 100
(Spiss)
- 900 250 300 160 - 35
Kerberos
Kerberos
1125 1350 2700 230 30 210 (Stump) - 825 300 1575 240 - 4
Erinny
Erinny
2250 4500 4500 480 55 1210 (Avstand) - 688 688 895 440 - 10