Opprørssystemet

Fra Wiki Grepolis NO
Til navigasjon


Opprørssystemet

Om du mener at du er dyktig nok til å styre en ekstra by, så er det et par ting du er nødt til å vite når det kommer til å erobre en annen by via et opprør før du kaster deg ut i det.


Systemet i sin enkelthet går ut på at du skal angripe den valgte by to ganger innenfor 24 timer, og du skal vinne begge gangene for å overta byen.

1. gang du angriper starter du et opprør blant byens innbyggere. Dette opprøret varer i 12 timer, og du kan deretter angripe igjen med ditt koloniskip og overta byen hvis du vinner. Du kan godt angripe byen normalt i denne perioden, men du kan først erobre byen etter de 12 timene har gått.

2. gang du angriper skal være etter de første 12 timer er gått, men innen det har gått 24 timer fra det første angrepet. Hvis der går over 24 timer innen ditt angrep nr.2 lander renner opprøret ut i havet, og du er nødt til å begynne på nytt ved å starte et opprør i byen, og vente 12 timer på å angripe med ditt koloniskip. I det andre angrepet tar du med deg koloniskipet på tokt, da dette tar over byen.


Der er et par ting som skal være i orden innen du kan kaste deg over din nye by:

- Du skal ha forsket fram "Erobring" i ditt akademi, hvilket krever at akademiet er i nivå 28, samt et lager på nivå 23 for å få plass til nok ressurser.

- Du skal ha forsket fram "Koloniskip" i akademiet, det krever akademi i nivå 13.

- Du må bygge ditt koloniskip, som koster 10.000 av hver ressurs (utenom velvilje) og tar omtrent 6 timer og tre kvarter å bygge.

- Du må ha bygget minst ett (1) angreps-skip for å sende med ditt koloniskip som eskorte (eskorte betyr væpnet følge).

- Du må selvfølgelig ha tropper nok til å slå ut din motstander, både første og andre gang du angriper.

Bemerk deg at din motstander kan trene flere tropper, og få forsterkninger, som normalt i hele perioden. Troppene trenger selvsagt transport-skip eller hurtig transport-båt over havet.


Når alle disse tingene er i orden kan du gå i gang:

- Gå til kartet og klikk på byen du vil erobre. - Klikk på "Angrip"-fanen. - Velg de troppene og skipene du vil angripe med (ikke send koloniskip andre ganger enn når du skal ta over byen!) - Velg "Start et opprør" nederst og klikk deretter på "Angrip". - Så er det bare å vente for å se om du vinner angrepet. Hvis du har sendt tilstrekkelig med tropper til å vinne over din motstander vil det dukke opp en teller i din Byoversikt. Telleren viser hvor lang tid det er igjen til du kan angripe den andre gangen med ditt koloniskip. Telleren blir vist like ovenfor dine enheter.

TIPS! Valg av by kan være smart. En by med mer poeng hjelper deg høyere på rangerings-lista, men kan derimot være vanskeligere å overvinne. Det er ikke anbefalt å erobre en by på samme øy, da lojaliteten til bondelandsbyene vil reagere til begge dine byer. Ved å erobre byer på andre øyer vil du tjene mer ressurser på bondelandsbyene!