Regler

Fra Wiki Grepolis NO
Til navigasjon

Regler


§1) Forord

Grepolis ("spillet") er en online plattformspill utviklet og distribuert av InnoGames GmbH ("InnoGames"). Spillet kan bli brukt av deg som en bruker ("spiller") via en datamaskin, en mobilenhet, konsoller, tilgangspunkt til internett, virituelle eller ekte nettverk ("internettkoblinger") og kan spilles så fremst en følger noen spesifikke spillregler ("regler") for å forsikre en rettferdig spillopplevelse fo alle spillere. Som en spiller på Grepolis kan du registrere din konto som gir deg tilgang til flere spillservere ("spillverdener"). Reglene har blitt definert av InnoGames, og utføres av support og moderatorteamet til InnoGames ("teamet"). Ved å registrere en konto på spillet, er du pålagt på følge reglene! Teamet vil sørge for at brudd på reglene blir møtt med advarsler og straff ("utestengelse"). En spiller som har kjøpt gullmynter vil stå på lik linje når det kommer til regler og straff som alle andre spillere.

§2) Kontobruk

Hver spiller kan kun spille på en konto per verden. Spillere har ikke lov til å bruke andre spillere sine kontoer.

En konto kan bli gitt bort til en annen person så fremst teamet har gitt en skriftlig samtykke til dette, som også har muligheten til å nekte denne endringen. Så snart endringen har blitt akseptert er det ikke mulig å gjøre om på den! Det er forbudt å bruke en konto for økonomisk vinning!

Da spillet finnes på forskjellige versjoner, skal en spiller alltid bruke norsk på denne versjonen. Dette gjelder også, men er ikke begrenset til meldinger, spillerprofiler osv.

Reklame i hvilken som helst form er ikke tillatt, dette inkluderer også bruk av massemeldinger.

Eksempel:

 • det er tillatt for to spillere å bruke samme internettkobling, så fremst hver spiller kontrollerer alle handlinger gjort på sin konto
 • hver spiller som deler en internettkobling er nødt til å følge §3.
 • det er forbudt å spille for en annen spiller, selv om vedkommende midlertidig er borte.
 • det er forbudt å logge inn på andre spillere sine kontoer.

§3) Delt internettkobling

Spillere som med viten deler en internettkobling og/eller enhet, og opererer kontoer på samme verden er nødt til å sette hverandre opp under delt internettkobling (dette gjøres under innstillinger).

Spillere som deler internettkobling har ikke lov til å samhandle seg imellom på spillet (dette inkluderer, men er ikke begrenset til angrep, støtte, bruk av magi, handel).

Spillere som deler internettkobling kan ikke samhandle med den samme tredjepart (dette inkluderer, men er ikke begrenset til angrep, støtte, bruk av magi, handel) etter at minst 48 timer har gått mellom handlingene.

Unntak:

 • handel via marketstilbud
 • ressurssending til verdens vidundre

§4) Kommunikasjon

Spillere er forventet til å behandle andre spillere med respekt og oppføre seg på en passende måte mens en spiller.

Dette spillet er ment til å være for folk over 16 år, og derfor skal oppførsel og/eller innhold være deretter. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til banning, pornografi, ekstrem politisk, rasisme, rettsstridig oppførsel og narkotiske stoffer er forbudt.

Eksempel:

Det er tillatt å:

 • kalle en spiller for noob (nybegynner) og andre lignende ord
 • presse en annen spiller for ressurser, men ikke for gullmynter eller andre premiumfunksjoner

Det er forbudt å:

 • krenke eller skade andre spillere fysisk eller mentalt .
 • navngi alliansen din med støtende og/eller ellers upassende navn
 • glorifisere terrorhandlinger og/eller personer
 • fornærmere andre spillere via meldinger
 • sende ut kjedemeldinger eller spammeldinger
 • legge ut reklame- og referanselenker
 • diskriminere andre spillere basert på, men ikke begrenset til opprinnelse, rase, religion, kjønn, alder, funksjonshemning eller andre relevante kategorier

§5) Kjøp og salg

Det er ikke lov å kjøpe, selge, handle eller gi bort kontoer eller deler av en konto utenfor spillfunksjonene.

Ekempel:

Det er tillatt å:

 • handle ressurser for gullmynter via markedet på selve spillet
 • handle ressurser for ressurser via markedet på selve spillet

Det er forbudt å:

 • forhandle med andre spillere om deler av en konto for gullmynter eller ressurser. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til tropper, byer og annet.
 • tilby eller skaffe seg tjenester (beskyttelse, angrep o.l), eller andre fordeler i bytte mot gullmynter

§6) Bugs

Dette spillet er ikke et ferdig produkt da det er i konstant endring og forbedring, og det er derfor forventet at feil kan oppstå. Det å bruke misbruke bugs til egen fordel er forbudt! Dersom en opplever en bug, skal det rapporteres til teamet.

§7) Boter, script eller macro

Spillet er beregnet på spill via en 'normal' nettleser uten bruk av noen som helst automatiserte prosesser. Spillere kan ta i bruk godkjente scripts som har blitt publisert på respektive plasser på forumet og/eller wiki. Frem til et script har blitt offentlig godkjent av teamet, skal det bli sett på som ulovlig og skal derfor ikke brukes.

Bruk av proxy og/eller andre måter å skjule en kobling mellom spiller og server er forbudt. Spillere i høyst spesielle tilfeller kan søke om unntak!

§8) Sletting av konto

En konto kan bli slettet på flere måter (se eksempler under), enten automatisk eller en spiller kan også be om å få kontoen sin slettet. En automatisk sletting vil IKKE skje dersom kontoen har aktive premiumfunksjoner. Så snart en konto har blitt slettet, er det ikke mulig å gjenopprette den.

Eksempel:

 • 30 dager med inaktivitet (feriemodus telles ikke som inaktivitet)
 • kontoer som er permanent utestengt

§9) Rettferdig spill

Grepolis er et spill preget av konkurranse, og teamet er dommerne. Alle uenigheter rundt brudd på reglene og tvetydige saker er opp til teamet å avgjøre og alle beslutninger er endelige.

§10) Annet

Dersom nødvendig, kan InnoGames endre deler eller summen (dette inkluderer slette eller redigere) av kontoer, verdener, innstillinger og andre aspekter av spillet - dette inkluderer også disse relgene, når som helst. En endring vil bli annonsert på passende måte!