Fra Wiki Grepolis NO
Hopp til: navigasjon, søk

Regler


§1) En konto per spiller

En spiller kan kun spille på en konto per verden. Det betyr at du har lov til å ha en annen konto på en annen verden, men ikke på samme. Deling av en kontos passord er forbudt. En konto skal kun spilles av èn enkelt spiller.

Eksempler:

- Å vite, ta vare på eller lagre passord til andre kontoer på verdener du spiller på uansett årsak, er strengt forbudt. Hvis en annen spiller sender deg passordet sitt, skal du alltid rapportere spilleren for brudd på reglene ellers risikerer du å få din egen konto utestengt.

- Det er lov for flere spillere å spille på en datamaskin. Men spillerne har bare lov til å logge seg på sin egen konto og ikke på familiemedlemmers eller venners kontoer, og må fortsette å følge §3. Hver spiller må velge sitt eget passord og kan ikke dele den med de som spiller de andre kontoene.

- Det er strengt forbudt å bryte seg inn på en konto eller logge inn uten lov. Mislykkede forsøk på å logge inn på andre spilleres kontoer blir loggført og vil bli straffet.

- Gjetting av passord til andres kontoer er også forbudt. Velg passord som ikke kan gjettes enkelt. Vi vil ikke gjenopprette kontoer eller tropper som er tapt på grunn av passord som er lett å gjette.


§2) Gi bort kontoen sin til noen andre

En spiller kan gi bort kontoen sin til en annen spiller. Begge parter er nødt til å sende en ticket til support angående dette. Spiller A gir da passordet sitt til spiller B, og spiller B (den nye eieren) skal sette sin gamle konto på sletting og deretter logge inn på den nye kontoen sin å endre e-postadresse og passord. Spiller B må da etter dette ikke under noen omstendigheter logge inn på sin gamle konto igjen. Mislykkes en å følge denne prosedyren vil det resultere i en utestengelse. Det er ikke lov for en spiller å annonsere at han skal gi vekk kontoen sin.


§3) Spillere som deler internettforbindelse

Hvis to eller flere spillere deler internettforbindelse eller datamaskin, skal det gå minst 48 timer mellom hver interaksjon/koordinering. Denne regelen gjelder alle som spiller på samme internettforbindelse, enten det er hjemme, på arbeidsplassen, eller på skolen. Interaktion: Sende angrep, hjelp og ressurser til en spiller på samme internetforbindelse. Koordinering: Sende angrep, hjelp og ressurser fra to eller flere spillere på samme internettforbindelse.


Eksempel:

- Spiller A og B deler internettforbindelse på deres arbeidsplass. Disse vil begge angripe Spiller C, en nærliggende Polis. De må vente 48 timer mellom angrepene sine. Spiller A kan angripe spilleren 5 eller flere ganger på 2 timer, men når Spiller B skal angripe, blir han nødt til å vente 48 timer etter Spiller A's siste angrep.

-Spiller E og F deler internettforbindelse hjemme. Begge vil sende råstoffer til Spiller G, en alliert. 48 timer etter spiller E's råstoffer er kommet frem, er det tillatt for spiller F å sende sine råstoffer.

-Spiller G og H er på ferie sammen og spiller derfor fra samme internettforbindelse i mer enn 3 dager. Derfor skal både Spiller G og H skrive hverandres spillernavn inn under "delt internettforbindelse" i innstillingerne. Gå inn på denne innstillingen for å finne ut av hvilke kommandoer som ikke er tillatt under denne perioden.


§4) Kommunikasjon

Fornærmelser rettet mot andre spillere er ikke tillatt. Ekstreme politiske budskaper, pornografi, eller annet ulovlig eller upassende materiale er forbudt i spillet, dette gjelder også linker til slikt materiale. Vi tillater heller ikke reklamering/linker til andre webbaserte spill, referral-systemer eller pengeordninger. Dette gjelder alle områder hvor en spiller kan skrive sin egen tekst eller grafikk.

Eksempel:

- Det er tillatt å kalle en spiller ”en nybegynner” (noob).

- Det er lov å utpresse en spiller for ressurser i spillet gjennom å true med angrep mot landsbyene til spilleren.

- Utpressing av andre spillere for gullet deres, er strengt forbudt.

- Det er ikke tillatt å navngi alliansen din med upassende navn (f.eks KKK og NSDAP)

- Rasistisk, ulovlige, diskriminerende eller upassende navn kan føre til umiddelbar utestengelse fra spillet.

- Det er forbudt å legge ut pornografiske linker i profilen eller på et annet medium.

- Det er ikke lov å fornærme andre spillere i chatten på spillet eller over meldinger.

- Det er ikke tillatt å prøve og lure spillere til å gi fra seg passordet sitt på noen som helst måte

- Det er ikke lov å sende kjedebrev eller spam.

- Det er ikke tillatt å reklamere for andre spill eller noen form for vervetjenester i meldinger, forum eller annen sammenheng i våre tjenester.

- Det er tillatt å linke til passende Youtube videoer.

- Det er ikke tillatt å reklamere for andre spill som er ikke er eid av Innogames GmbH.


§5) Salg av konto

Det er forbudt for enhver konto å være innblandet i kommersiell aktivitet. En konto kan ikke selges!

Eksempel:

- En spiller kan ikke kjøpe, selge eller tilby en spillekonto på ebay eller andre salgssteder.

- Å tilby gull til andre spillere i utveksling av ingame aktiviteter, som å angripe andre spillere, er strengt forbudt.


§6) Feil i spillet/bug

Enhver spiller er forpliktet til å rapportere kritiske feil til supporten med det samme. Å dra fordel av disse feilene, vil resultere i utestengelse fra spillet, eller annen passende straff.

Eksempel:

- Hvis du ser at en Polise produserer flere råstoffer enn den skulle gjøre, skal dette rapporteres.

- Hvis du ser en stavefeil, feil oversettelse eller en tastefeil, skal ikke dette rapporteres.


§7) Boter, script eller macro

Spilles skal kun spilles med en vanlig nettleser. Boter eller andre programmer som automatisk logger på eller utfører handlinger er forbudt.

Eksempel:

-Det er forbudt å bruke programmer som automatisk setter arbeid i kø, eller sender ut tropper.


§8) Språk

Grepolis.no er i hovedsak et norskt spill og alt skal dermed være på norsk, men vi godtar også svensk, dansk og engelsk. Da den største delen av spillerene snakker norsk, skal alle profilene skrives i en av de tidligere nevnte språkene eller ha en norsk, dansk, svensk eller engelsk oversettelse. Private samtaler skal derfor også foregå på norsk eller så må det følge med en oversettelse på teksten.

Eksempel:

- Du skal kunne skrive i ett av de tidligere nevnte språkene, hvis du skal i kontakt med Grepolis Teamet.

- Det er tillatt å ha profiltekster på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

- Kommunikasjon mellom spillere skal foregå på ett av de tidligere nevnte språkene.

- En allianse må ikke utelukke spillere på bakgrunn av deres nasjonalitet.


§9) Pushing/rettferdig spill

Pushing er ikke tillatt. Pushing er når en spiller ikke bruker kontoen til sin egen fordel, men spiller til fordel for andre spillere. F.eks ved å sende ressurser til andre uten å vokse selv.

Eksempel:

- Hvis du bestemmer deg for å ikke spille mer, er det ikke tillatt å fortsette å spille primært for å hjelpe andre kontoer.

- Sendig av ressurser er greit, men det er forbudt å sende ressurser fra en konto som ikke gror eller blir spillt.

- Kontoer som kun har til formål å hjelpe andre er forbudt.


§10) Generelt om utestengelse

En spiller kan bli slettet av forskjellige årsaker. Hvis en konto er inaktiv i mer en 14 dager, vil kontoen automatisk bli slettet. Support teamet sletter ingen kontoer på vegne av andre spillere! Vi forbeholder oss retten til å utestengelse hvem som helst fra spillet. Alle spillerne har muligheten til å sende en innsigelse på utestengelsen.


§11) Annet

Ved kjøp av gullmynter gis det en visse fordeler på spillet, men det gir ikke noen spillere retten til å bryte noen av reglene her på Grepolis. Det vil ikke under noen omstendigheter bli gitt tilbake gullmynter dersom en konto blir utestengt. vi forbeholder oss retten til å endre på reglene til enhver tid. Endringer i reglene vil bli annonsert på forumet og som en nyhet på forsiden av Grepolis

- Dersom du blir utestengt for å ha brutt noen av våre regler så har du ikke rett til å få tilbake gullmynter.

- Upassende oppførsel mot administratoren eller support teamet, og misbruk av support systemet kan resultere i utestengelse fra spillet..