Rapporter

Fra Wiki Grepolis NO
Til navigasjon


Rapporter finner du under Rapporter i menyen til venstre i din byoversikt.

Rapport-faner

Innboks

Denne fanen i din Rapport-seksjon inneholder alle rapporter fra når du har angrepet en anne spiller eller en forlatt by, støttet en annen by, tilbakekalt støtte fra en annen by, brukt guddommelige krefter, fått guddommelige krefter osv.

Angrepsrapporter

Hva du får etter at du har angrepet en spiller eller du har blitt angrepet. Inneholder følgende informasjon:

 • Bymurnivå
 • Lykke
 • Moral
 • Angripers og forsvarers bynavn
 • Angripers og forsvarers navn
 • Angripers og forsvarers allianse (hvis de er med i en)
 • Landenheter angriper sendte
 • Landenheter angriper mistet
 • Sjøenheter angriper sendte
 • Sjøenheter angriper mistet
 • Landenheter forsvareren har og taper
 • Sjøenheter forsvareren har og taper


Hvis angriperen taper alle sine enheter (land og sjø) vil de se et spørsmålstegn i steden for antall tropper forsvareren har/mistet fordi det ikke er noen menn igjen som kan rapportere dette. Hvis angriperen kun taper landenheter, men ikke sjøenheter kan de se forsvarerens marinetropper og antall marinetropper forsvareren tapte, men ikke landenhetene. Hvis omvendt, og landenhetene overlever, men ikke sjøenhetene, kan de se både maringe- og landstyrkene til forsvareren.

Men husk, uten transportskip kommer ikke enhetene seg hjem!

Spionasjerapporter

når du spionerer på en by vil du motta en rapport. Hvis du brukte mindre sølv enn forsvareren har i sin hule vil du motta en rapport som sier at spionasjen mislyktes. Da får også fienden du spionerte på en rapport om at du gjorde en mislykket spionasje. Hvis du lyktes og har brukt mere sølv på din spion enn fienden har i sin hule vil du motta følgende informasjon i rapporten:

 • Troppene som finnes i den utspionerte byen i det spionen ankommer den (hvis noen tropper til forsvareren er ute på tokt eller er ute som støtte vil de ikke bli vist i rapporten)
 • Bygningene i den utspionerte byen, samt deres nivå
 • Mengden sølv du brukte for å spionere på byen

Støtte rapporter

Når du sender støtte vil du motta en rapport som sier hvilke tropper du sendte og hvor du sendte dem. I disse følgende situasjonene vil du også motta støtte-rapporter:

 • Hvis du kaller tilbake deler av/all støtten
  • Du får en rapport om hvilke tropper du kalte tilbake fra byen
 • Hvis din støtte er sendt tilbake
  • Du får en rapport med en liste over troppene sendt tilbake og fra hvilken by
 • Hvis din støtte blir angrepet
  • Du får en rapport med hvilke tropper du hadde, hvilke tropper du tapte og i hvilken by dette skjedde

Koloniskip

Følgende informasjon fåes i rapporten knyttet til Koloniskip:

 • Erobret by
 • Kolonisert by

NB! Angrep på koloniskip vises i vanlige kamprapporter.

Bondelandsby-motstand

Hvis du sender et angrep på en bondelandsby og den gjør motstand, får du følgende informasjon i rapporten:

 • Den forsvarende bondelandsbyens navn
 • Bondelandsbyens lojalitet til deg
 • Bondelandsbyens styrke
 • Dine tropper
 • Dine tap av tropper
 • Bondelandsbyens tropper
 • Bondelandsbyens tap av tropper

NB! Du mottar ikke kamppoeng for å angripe bondelandsbyer som gjør motstand.

Plyndring

Denne fanen inneholder alle angrep (styrking, plyndring og/eller kreving av tropper) sendt på Bondelandsbyer der de ikke har gjort motstand (med mindre du har slettet noen rapporter). Rapportene i denne seksjonen gir informasjon om hvor mange ressurser du til sammen har samlet, bondelandsbyens lojalitet til deg og hvordan styrken har endret seg under angrepet. Hvis en bondelandsby gjør motstands-angrep som fører til tap av tropper vil rapporten vises i inn-boksen.

Styrkende angrep

Når du styrker en bondelandsby vil disse rapportene inneholde lojaliteten og hvor mye du har styrket landsbyen.

Plyndringsrapport

Inneholder IKKE mengden av de individuelle ressursene som er samlet, men totalt antall ressurser av hvor mange du hadde kapasitet til å bære. Rapporten inneholder også lojaliteten og hvordan styrken har endret seg.

Krevde tropper

Inneholder antall tropper du har mottatt, bondelandsbyens humør og styrke-forandring. Det vises ikke hvor mange av hver type og hvilke typer tropper du mottar, men et totalt antall.

Handel

Inneholder alle handels-forekomster.

Publisert

Du kan publisere rapporter ved å klikke på Publiser-knappen nederst i det høyre hjørnet av en rapport. Du kan velge å vise alle deler av rapporten eller du kan velge å vise eller utelate noen av de følgende opplysningene:

 • Dine tropper
 • Øvrige triooer
 • Bytte/Tyvgods

Når du har publisert rapporten vil den vises under fanen Publisert og du får en BB-kode du kan kopiere og lime inn i forumet eller i meldinger. I tilfeller ved spionasje kan du velge å vise/skjule sølv brukt, troppene i den utspionerte byen og/eller bygnignene til spionasjeofferet.

Filter

Det er mulig å filtrere ut enkelte rapporter. Du har følgende muligheter:

 • Å ikke se animasjonen på begynnelsen av kamprapporter
 • Å ikke motta bondelandsby rapportene når du ikke har tapt tropper
 • Å ikke motta handelsrapporter fra bondelandsbyer i det hele tatt
 • Å ikke motta en påminnelse når du angriper en bondelandsby uten tap
 • Å ikke motta en påminnelse når du handler med bondelandsbyer