Fra Wiki Grepolis NO
Hopp til: navigasjon, søk


Pandoras Box logo.png

Beskrivelse

Det er kjent av alle grekere at i gamle tider ble Pandoras boks åpnet, og frigjorde alle ondskaper til verden... En dag, når solen reiste seg, lå en uhyggelig boks foran tempelet. Ved siden av kneler presten ypperstepresten i tårer: "Mektige guder, hør meg! Hjelp oss med å bli kvitt denne ulykkelige gjenstanden, og ikke la det onde som ligger i,, plage våre borgere." Når hun sluttet sin bøn, åpnet esken seg, og de mørke ånder ble sluppet fri.

600px-Pandoras Box Story.jpg

Bare en med stor kraft kan åpne Pandoras box... Hvem var det? Det har ikke noe å si lenger, du må fange det som ble sluppet ut av Pandoras boks og lukek den igjen!

Pandoras boks

Eventen starter med en mystisk boks som blir åpnet, noe som slipper fri alle onde ånder til verdenen. For å lukke boksen, må 7 onde ånder bli fanget som har kommet seg fri. Åndene kan bli fanget ved hjelp av tropper som blir send på oppdrag.

Pandoras Box Main.png

Ved å delta aktivt i denne eventen, kan du få mange belønninger. Hver boks som lukkes gir en belønning. I oppdrag, kan du finne og få åndepulver, som kan bli byttet inn til effekter i butikken. Top 3 spillere daglig, og totalt vil også få unike belønninger.

Oppdrag

600px-Pandora Mission Overview.png

Oppdrag kan bli startet i oppdrags fanen. Det er tre ulike typer oppdrag: angrep, eskorte og spionerings oppdrag. Disse oppdragene tar ulik tid å fullføre og har ulike sjanser for suksess. Hvert oppdrag krever ulike enheter for optimal sjanse for suksess. Oppdrag beskrivelsen gir hint om hvilke enheter som burde sendes. Enhets valg og ratio er veldig viktig fordi de bestemmer enhets bonusen, som blir lagt til i suksess raten. Hvert oppdrag har ett fast sett med enheter som kreves, så når en god kombinasjon er funnet, er det verdt å holde seg til den. Ett tilgjengelig oppdrag kan bli byttet mot ett annet tilfeldig, ved hjelp av gull.

Kun ett oppdrag kan være aktivt om gangen. Det er ikke mulig å avbryte ett oppdrag som er i gang, men oppdragstiden kan bli halvert med gull. Halveringsprisen øker hver gang du halverer. Ritualet for å halvere oppdrags tiden kan bli utført gratis hver 8 time.

Pandora Halve.png

Enheter sendt for å fange ånder vil alle bli beseiret av onde krefter, men om oppdraget er suksessfullt kan prestene gjøre offeret verdt det ved å fange åndene og returnere de til pandoras boks.

Sending av enheter

Hvert oppdrag har ett maksimalt antall med enheter som kan sendes. Dette kommer an på progresjonen til spilleren og boksen. Jo vanskeligere ett oppdrag blir, jo flere enheter kan sendes.

Pandora Capacity.png

I dette scenarioet kan det bli sendt 26 innbyggere. Husk at noen enheter som ryttere telles som flere innbyggere.

Hvert oppdrag er en standard sjanse for å lykkes. Denne kan ikke økes og minskes, og hvor høy den er kommer an på oppdraget. Mens du tester ut ulike enhets kombinasjoner kan det være lurt å velge oppdrag med en høyere standard sjanse.

Enhetene sin sjanse til suksess kommer an på å velge de beste enhetene til oppdraget. Det er hint i beskrivelsen for å hjelpe å finne ut at hvilke enheter som er best til oppdraget.

Pandora Mission Detail.png

I eksemplet ovenfor er maksimum enhets sjanse 40%%, men kun 8% ble gitt på grunn av enhetene valgt. Derfor er den totale sjansen for å fange ånden i dette scenarioet 52% selv om det kunne vært 84%. I dette tilfellet burde andre enheter velges for å øke sjansen for å fange ånden.

Formel: Standard sjanse + enhets sjanse = total sjanse

Etter at ett oppdrag er fullført, vil det komme en oppdrags rapport som viser som viser suksess eller nederlag. I tillegg vises mengden ånde pulver opptjent og ære poeng vises. Ære poeng er viktige for vinneren av den daglige rangeringen.

Lukking av boksen

Når alle 7 ånder er fangen, vil oppdrags fanen blokkert. Nå er det på tide å lukke boksen og hente belønningen!

Pandora Close Box.png

Etter at nedkjølings tiden på 5 timer er ferdig, vil boksen bli fylt med nye ånder som må bli fanget.

Pandora Cooldown.png

Hver gang boksen er lukket igjen, vil åndene bli sintere og sterkere. Sterkere og flere enheter vil bli trengt for å kunne bekjempe åndene og lukke flere bokser.

Event belønninger

Sending av enheter til oppdrag for å fange ånder og lukke Pandoras Boks gir belønninger på flere måter. Hver boks lukket gir verdifulle belønninger og ånde pulver fåes ved oppdrag. Ånde pulver kan bli byttet i butikken mot effekter. I tillegg vil lederne av den daglige rangeringen se fram til alternerende belønninger.

Boks belønninger

Hver gang en av Pandoras Bokser blir lukket, vil en ny belønning bli ulåst, med boksene 10, 20, 30 og 40 som inneholder spesielle belønninger som kun er mulige å få gjennom denne eventen:

Boks Belønning
10 Effects pandora 2017 res.png Pandoras visdom
20 Effects pandora 2017 recruit.png Pandoras veiledning
30 Effects pandora 2017 favor.png Pandoras velsignelse
40 Effects pandora 2017 bps.png Pandoras hevn


Den fullstendige listen over belønninger for å lukke opp til den 40. boksen kan bli sett på ved å klikke på "flere belønninger" nederst på hendelsesskjermen. Eventuelle tidligere opptjente boksbelønninger som ennå ikke er samlet, kan også hentes fra denne listen. Utropstegn angir nye belønninger, utropstegn viser at belønninger allerede er samlet, og timeglasset markerer gjeldende åpne boks.

Pandora Upcoming Rewards.png


Utropstegn: ny belønning
Hake: belønningen har blitt samlet
Timegalss: Boks påbegynt

For hver påfølgende boks etter den 40. lukkede, kan flere belønninger bli samlet. De blir valgt tilfeldig fra et lager av ekstra fordeler.

Daglig rangering

Når du fullfører oppdrag, blir ære poeng oppnådd. Disse ærepoengene varierer med hvor vellykket et oppdrag ble fullført - jo større sjansene er, jo flere ærepoeng kan fås.
De 3 beste spillerne som klarer å skaffe seg mest ærepoeng på den respektive dagen, går opp til Hall of Heroes. For denne dagen belønnes de med en av de vekslende daglige belønningene for sin posisjon i rangeringen.

Pandora Hall Of Heroes.png

I tillegg kan utmerkelsene Pandora's mester, Pandora's helt og Pandora's tjener bare opplåses ved å score i topp 3 av den daglige rangeringen.

Butikk

Ånde pulver fra oppdrag kan bli byttet mot belønninger i butikken til eventen.

Pandoras Box Shop.png

Hvis du fortsatt har noe ånde pulver på slutten av eventen så frykt ikke! Du kan fortsatt bytte ånde pulver mot belønninger inntil 2 dager etter eventen har sluttet.

Belønninger

Those sending their troops on adventurous missions are rewarded for their courage with several awards that can be obtained over the course of the event.


Lukking av boksen

Følgende utmerkelser kan oppnås under eventen når du lukker en vis boks.

Lukking av boksen
Lukking av Pandoras boks.
10 ganger 20 ganger 30 ganger 40 ganger
Closing the box lvl1.png Closing the box lvl2.png Closing the box lvl3.png Closing the box lvl4.png

Oppdrag

De følgende utmerkelsene kan oppnås under eventen via å fange ånder på ulike oppdrag.


Ånde fanger
Fangede ånder fra pandoras boks ved angreps oppdrag.

5 ånder 25 ånder 50 ånder 100 ånder
Attack lvl1.png
Attack lvl2.png
Attack lvl3.png
Attack lvl4.png
Spirit Trapper
Captured spirits from Pandora's Box with escorting missions.
5 spirits 25 spirits 50 spirits 100 spirits
Escort lvl1.png
Escort lvl2.png
Escort lvl3.png
Escort lvl4.png
Ånde finner
Fanget ånder fra Pandoras boks ved spionerings oppdrag.
5 spirits 25 spirits 50 spirits 100 spirits
Scout lvl1.png
Scout lvl2.png
Scout lvl3.png
Scout lvl4.png


Daglig rangerings belønninger

Ved å komme på topp 3 på den daglige rangeringen kan følgende utmerkelser fåes.

Pandoras Mester
Endte på første plassen i Pandoras boks eventen.
Pandora daily 1.png
Pandoras Helt
Endte på andre plassen i Pandoras boks eventen.
Pandora daily 2.png
Pandoras tjener
Endte på tredje plassen i Pandoras boks eventen.
Pandora daily 3.png