Fra Wiki Grepolis NO
Hopp til: navigasjon, søk
Pandoras Box logo.png

Beskrivelse

Det er kjent av alle grekere at i gamle tider ble Pandoras eske åpnet, og frigjorde alle ondskaper til verden... En dag, når solen reiste seg, lå en uhyggelig boks foran tempelet. Ved siden av kneler presten ypperstepresten i tårer: "Mektige guder, hør meg! Hjelp oss med å bli kvitt denne ulykkelige gjenstanden, og ikke la det onde som ligger i,, plage våre borgere." Når hun sluttet sin bønn, åpnet esken seg, og de mørke ånder ble sluppet fri.

600px-Pandoras Box Story.jpg

Bare en med stor kraft kan åpne Pandoras box... Hvem var det? Det har ikke noe å si lenger, du må fange det som ble sluppet ut av Pandoras boks og lukek den igjen!

Pandoras eske

Eventen starter med en mystisk boks som blir åpnet, noe som slipper fri alle onde ånder til verdenen. For å lukke boksen, må 7 onde ånder bli fanget som har kommet seg fri. Åndene kan bli fanget ved hjelp av tropper som blir send på oppdrag.

Pandoras Box 2018.png

Ved å aktivt delta i eventen, kan du oppnå mange gode belønninger. Hver boks lukket gir en sterk belønning. Top 50 spillere i rangeringen vil i tillegg få sjeldne belønninger.

Oppdrag

Missions 2018.png

Oppdrag kan bli startet i oppdrags fanen. Det er tre ulike typer oppdrag: angrep, eskorte og spionerings oppdrag. Disse oppdragene tar ulik tid å fullføre og har ulike sjanser for suksess. Hvert oppdrag krever ulike enheter for optimal sjanse for suksess. Oppdrag beskrivelsen gir hint om hvilke enheter som burde sendes. Enhets valg og ratio er veldig viktig fordi de bestemmer enhets bonusen, som blir lagt til i suksess raten. Hvert oppdrag har ett fast sett med enheter som kreves, så når en god kombinasjon er funnet, er det verdt å holde seg til den. Ett tilgjengelig oppdrag kan bli byttet mot ett annet tilfeldig, ved hjelp av gull.

Kun ett oppdrag kan være aktivt om gangen. Det er ikke mulig å avbryte ett oppdrag som er i gang, men oppdragstiden kan bli halvert med gull. Halveringsprisen øker hver gang du halverer. Ritualet for å halvere oppdrags tiden kan bli utført gratis hver 8 time.

Pandora Halve.png

Enheter sendt for å fange ånder vil alle bli beseiret av onde krefter, men om oppdraget er suksessfullt kan prestene gjøre offeret verdt det ved å fange åndene og returnere de til pandoras boks.

Hvordan få event enheter

Selv om du starter med en håndfull av lojale frivillige, trenger du ikke å holde deg en så liten armé. De følgende aktivitetene i spillet vil demonstrere din mektighet som får en tilfeldig gruppe med krigere til å bli med i din armé:

  • Angripe og forsvare
  • Rekruttere enheter
  • Forskning
  • Konstruksjon av bygninger
  • Utøve magi

Hvis en gruppe frivillige blir med i din armé, vil du få 20, 25, 35, 45 eller 60 tilfeldige event enheter, (Sverdmenn, bueskyttere, steinslyngemenn, ryttere, hoplitter, hestestridsvogner). Du kan kun finne 10 grupper frivillige hver dag. Du kan også kjøpe frivillige for gull. Når du kjøper en type enhet øker baseprisen for hver gang du kjøper. Prisen resetter seg ved midnatt.

Sending av enheter

Hvert oppdrag har ett maksimalt antall med enheter som kan sendes. Dette kommer an på progresjonen til spilleren og boksen. Jo vanskeligere ett oppdrag blir, jo flere enheter kan sendes.

Sending units 2018.png

"I dette scenarioet; enheter med en total mengde av 20 populasjon kan bli sendt. Husk at noen enheter har høyere populasjon enn andre."


Hvert oppdrag er en standard sjanse for å lykkes. Denne kan ikke økes og minskes, og hvor høy den er kommer an på oppdraget. Mens du tester ut ulike enhets kombinasjoner kan det være lurt å velge oppdrag med en høyere standard sjanse.

Enhetene sin sjanse til suksess kommer an på å velge de beste enhetene til oppdraget. Det er hint i beskrivelsen for å hjelpe å finne ut at hvilke enheter som er best til oppdraget.

Missions window 2018.png

"I eksempelet over, maksimum enhet sjanse kan øke med 30%, men kun 20% ble nådd på grunn av valgte enheter. Den totale sjansen for å fange en ånd i dette scenarioet er 62%, med 72% mulig. Det ville vært lettere å fange ånden om andre enheter hadde vært valgt."

"Formel: Base sjanse + Enhet sjanse = total sjanse"

Etter at et oppdrag er ferdig, vil du få en oppdrags rapport som viser suksess eller nederlag. I tillegg vil ære poengene bli vist. Ære poeng er viktige for å bestemme vinnere.

Lukking av esken

Når alle 7 ånder er fangen, vil oppdrags fanen blokkert. Nå er det på tide å lukke boksen og hente belønningen!

Pandora top 2018.png

Etter at nedkjølings tiden på 5 timer er ferdig, vil boksen bli fylt med nye ånder som må bli fanget.

Pandora Cooldown.png

Hver gang boksen er lukket igjen, vil åndene bli sintere og sterkere. Sterkere og flere enheter vil bli trengt for å kunne bekjempe åndene og lukke flere bokser.

Event belønninger

Sending av enheter til oppdrag for å fange ånder og lukke Pandoras Boks gir belønninger på flere måter. Hver boks lukket gir verdifulle belønninger og ære poeng fåes ved oppdrag.

Eske belønninger

Hver gang en av Pandoras esker blir lukket, vil en ny belønning bli ulåst, med eskene 10, 20, 30 og 40 som inneholder spesielle belønninger som kun er mulige å få gjennom denne eventen:

'Eske Belønning
10 Effects pandora 2017 res.png Pandoras visdom
20 Effects pandora 2017 recruit.png Pandoras veiledning
30 Effects pandora 2017 favor.png Pandoras velsignelse
40 Effects pandora 2017 bps.png Pandoras hevn


Den fullstendige listen over belønninger for å lukke opp til den 40. esken kan bli sett på ved å klikke på "flere belønninger" nederst på hendelsesskjermen. Eventuelle tidligere opptjente boksbelønninger som ennå ikke er samlet, kan også hentes fra denne listen. Utropstegn angir nye belønninger, utropstegn viser at belønninger allerede er samlet, og timeglasset markerer gjeldende åpne boks.

Upcoming rewards 2018.png


Utropstegn: ny belønning
Hake: belønningen har blitt samlet
Timegalss: eske påbegynt

For hver påfølgende boks etter den 40. lukkede, kan flere belønninger bli samlet. De blir valgt tilfeldig fra et lager av ekstra fordeler.

Rangering

Når du fullfører oppdrag, blir ære poeng oppnådd. Disse ærepoengene varierer med hvor vellykket et oppdrag ble fullført - jo større sjansene er, jo flere ærepoeng kan fås.
Top 3 spillere som får mest ære poeng kommer til Hall of Heroes og er belønnet med en av belønningene for deres

Hall of heroes 2018.png

I tillegg, utmerkelsene Pandoras Mester, Pandoras Helt og Pandoras Tjener kan kun bli oppnådd ved å komme top 3 på rangeringen.

Belønninger

De som sender ut sine enheter blir belønnet for deres mot med flere utmerkelser som kan fåes fra eventen.


Lukking av boksen

Følgende utmerkelser kan oppnås under eventen når du lukker en vis boks.

Lukking av boksen
Lukking av Pandoras boks.
10 ganger 20 ganger 30 ganger 40 ganger
Closing the box lvl1.png
Closing the box lvl2.png
Closing the box lvl3.png
Closing the box lvl4.png

Oppdrag

De følgende utmerkelsene kan oppnås under eventen via å fange ånder på ulike oppdrag.


Ånde fanger
Fangede ånder fra pandoras boks ved angreps oppdrag.

5 ånder 25 ånder 50 ånder 100 ånder
Attack lvl1.png
Attack lvl2.png
Attack lvl3.png
Attack lvl4.png
Ånde feller
Fangede ånder fra pandoras boks ved eskorterings oppdrag
5 ånder 25 ånder 50 ånder 100 ånder
Escort lvl1.png
Escort lvl2.png
Escort lvl3.png
Escort lvl4.png
Ånde finner
Fanget ånder fra Pandoras boks ved spionerings oppdrag.
5 ånder 25 ånder 50 ånder 100 ånder
Scout lvl1.png
Scout lvl2.png
Scout lvl3.png
Scout lvl4.png


Rangering belønninger

Ved å komme på topp 3 på rangeringen kan følgende utmerkelser fåes.

Pandoras Mester
Endte på første plassen i Pandoras boks eventen.
Pandora 2018 lvl3.png
Pandoras Helt
Endte på andre plassen i Pandoras boks eventen.
Pandora 2018 lvl2.png
Pandoras Tjener
Endte på tredje plassen i Pandoras boks eventen.
Pandora 2018 lvl1.png