Fra Wiki Grepolis NO
Hopp til: navigasjon, søk

Er aktiv fra

Hønsehuset: 29. mars - 5. april 2013
Påskebutikken: 29. mars - 9. april 2013

Beskrivelse

Den 27. mars vil du få en høns som kan produsere gullegg. Som alle andre gode Påskehøns trenger hun å bli foret ganske godt før hun legger egg. Dine høner liker å spise gress, mark og korn.. så send ut dine innbyggere på leiting etter mat i din landsby. Muligheten for å finne en spesifikk type mat er avhengig av varigheten på søket ditt. Så snart din høne har begynt å legge egg, kan du bruke disse til å kjøpe gjenstander i Påskebutikken. Noen gjenstander vil kun være mulig å kjøpe ved å bruke gullegg, andre kun ved å bruke gull, men de fleste tingene kan bli kjøpt ved å bruke gull eller egg.

Hvordan åpner du hønsehuset?

Klikk på det lille ikonet som har en høns på seg på høyresiden helt nede i hjørnet for å åpne hønsehuset ditt. Påskebutikken kan du komme deg til ved å trykke på den andre fanen i påskevinduet.


Chicken coop


Easter store


Easter store


Eggproduksjon

Det finnes tre forskjellige typer mat du kan samle for å gi til hønsen din (gress, mark og korn). Hver type øker eggproduksjonen din til en spesifikk verdi:

Mat Produksjon per time
Gress 2
Mark 4
Korn 6

Hver bit av maten vil holde hønsen din fornøyd for en time. Etter en time til maten være borte og den vil være sulten igjen. Du kan mate hønsen din 8 ganger etter hverandre for å utvide mattiden. For å mate hønsen din klikker du på en av de tre "Mat (x/8)" knappene. Når grensa er nådd (8/8), vil knappen bli deaktivert! Etter en time til telleren gå nedover og du kan igjen mate hønsen din. En fremdriftsindikator og en nedtelling på skjermen viser nåværende matnivå på hønsen din.

Hint: Du kan mate hønsen din med tre forskjellige typer mat på samme tid (f.eks gress, mark og korn).


Samle mat

Du kan sende innbyggerne dine ut for å leite etter mat. Dette har ingen effekt på ressursproduksjonen din eller ditt antall ledige befolkninger. Du kan velge å søke fra fire varigheter; 5 minutter, 20 minutter, 1 time og 2 timer. Du kan også avbryte søket om du ønsker, men dersom du gjør dette vil ikke hønen din få mat. Etter at søket er over må du samle maten du har funnet. Maten vil ikke bli gitt automatisk til hønsen din!

Høns nr 2

Du kan legge til en høns til ved å bruke 200 gull. Om du husker å mate begge hønsene vil du kunne doble din eggproduksjon. To høns kan produsere maks 24 egg hver per time.

Nedtelling

Påskeeventen er kun tilgjengelig for en kort periode mellom 27. mars og 7. april og 11. april. Hønsehuset stenger fire dager før påskebutikken. Den gjenværende tiden er alltid synlig, som vises som en nedtelling på toppen av påskevinduet. Etter at nedtellingen går ut, vil det ikke lengre være mulig å mate hønsen din. Den vil bruke opp all maten du har gitt til den, og du vil ha muligheten til å kjøpe ting i påskebutikken helt til den stenger 7. april.