Olympus

Fra Wiki Grepolis NO
Til navigasjon
OlympusWikiBanner.png


Verdenens mål

På Olympus-verdener er ditt hovedmål å erobre og holde Olympus i en forhåndsbestemt lang tid basert på innstillingene til verdenen, etter det har dukket opp på kartet. Dersom du klarer å vinne verdenen vil din allianse bli belønnet med gjenstanden "Det gylne skinn", som senker kostnadene for rekruttering av helter med 10%.

Olympus Oppsummering

I dette sluttspillet vil verdenens størrelse være begrenset. Samtidig vil alle øyene være åpne for kolonisering, noe som lar deg utvide og legge passende strategier.

Å erobre Olympus er en stor utfordring, men du og din allianse kan benytte dere av hjelp fra små og større templer på vegen deres mot å erobre Olympus.

Disse templene gir guddommelige krefter til de som holder dem. Du og din allianse kan planlegge og bestemme dere for hvilke templer og krefter dere ønsker å fokusere på for å nå målet deres.

I tillegg til dette er Olympus sluttspillet delt inn i 4 forskjellige stadier: Før-tempel stadiet, Små templer, Store templer og Olympus. Vi vil dykke dypere inn i hvert enkelt stadie i egne avsnitt, men la oss starte med templene og før-tempel stadiet.

Templer

TemplesWiki.png

Nedenfor er en kort oppsummering av de fundamentale reglene som er tilknyttet templene:

 • Alle templene starter som nøytrale byer.
 • Alle templene er okkuperte med nøytrale defensive enheter.
 • Allianser kan erobre disse templene som om de var vanlige byer.
 • Spillere som ikke er i en allianse vil ikke kunne erobre templer.
 • Templer har guddommelige krefter som blir tildelt de som holder det (alle spillerne fra den alliansen).
 • Allianser kan bare holde et begrenset antall templer.
 • Hvert enkelt tempel er tildelt en gud, og du kan støtte templet med mytiske enheter som tilhører den guden.
 • Når ett tempel har blitt erobret vil et skjold beskytte templet i 24 timer mot alle typer angrep.
 • Templer kan ikke bli spionert på.
 • Templer har ingen ressurser som kan bli plyndret.
 • Du kan ikke kaste magi på templer.
 • Alle enheter plassert i templer er synlige for alle andre spillere.
 • Når templer først er erobret så kan de ikke forlates igjen.

Olympus Verden Stadier

Som tidligere nevnt er Olympus verdener delt inn i 4 stadier. Nedenfor kan du finne forklaringer for alle stadiene. Hvert stadie på en Olympus verden har en ulik lengde basert på innstillingene til verdenen. Nedenfor kan du finne ett eksempel på verdensinnstillinger og påvirkningen den har på Olympus' varighet:

Små Templers Stadie:
Verdens hastighet Små Templers stadie start tid (dager fra verdenens start)
Sakte Vanlig Rask
1 60 45 30
2 51 38 25
3 42 31 21
4 33 24 16
Store Templers Stadie:
Verdens hastighet Store Templers Stadie start tid (dager fra verdenens start)
Sakte Vanlig Rask
1 210 170 130
2 178 144 110
3 147 119 91
4 115 93 71
Olympus' Stadie:
Verdens hastighet Olympus stadie start tid (dager med store templer) *
Sakte Vanlig Rask
1 40 35 30
2 34 29 25
3 28 24 21
4 22 19 16


*Olympus stadie blir aktivert enten når alle de 6 store templene er erobret, eller når antallet dager vist i tabellen ovenfor inntreffer. Hvilket av dem som kommer først.

Før-Tempel Stadie

Dette er den første stadiet på en Olympus verden, og er generelt sett det samme som en vanlig verden start. De største unntakene og endringene for Olympus verdener er som følgende:

 • Små templer er allerede spredt rundt på kartet.
 • Du kan se de små templene, men kan ikke angripe, støtte eller erobre dem på dette stadiet.
 • Du kan utvide riket ditt til alle øyene verdenen har å tilby (ingen flere øyer kan bli låst opp).

For virkelig å utnytte Før-tempel stadiet bør alliansene bruke tiden på å skaffe seg fotfeste nære templene de ønsker å erobre og som gir dem de fordelene de er mest interesserte i.

Små Templers Stadie

I de Små templers stadie vil alle de mindre templene som er spredt utover verdenen bli låst opp. Dette muliggjør at du og din allianse kan starte å jakte for Olympus. Det totale antallet små templer som er tilgjengelig på en verden avhenger av innstillingene for den verdenen. Hver allianse kan ikke holde flere templer enn et begrenset antall (avhengig av innstillingene til verdenen), så det er viktig å sørge for at dere velger klokt når dere vurderer hvilke templer dere skal erobre. Pass på at både hvilken bonus det gir og den strategiske plasseringen passer med alliansens plan. Templenes bonuser er tilfeldig distribuert utover verdenen. Når alliansen deres erobrer et mindre tempel vil alle medlemmene i alliansen motta bonusen det gir, i alle byene deres.

Til slutt er det noen mindre templer som fungerer som portaler. Disse portalene er brukt som en dør til Olympus senere på verdenen. Disse tillater alliansene til å nå Olympus også om den ikke er nære deres hjemlige område. For en mer detaljert beskrivelse av portal-templene, vennligst se avsnittet om portal-templer lenger ned i denne artikkelen.

Store Templer Stadie

I starten av de store templenes stadie vil 6 templer dukke opp, tilhørende hver sin gud. Disse templene vil alltid dukke opp ved midtpunktet mellom sentrum av verdenen og den ytterst tilgjengelige øya på kanten, og de er fordelt på en entydig måte. Dette sikrer at de store templene er tilgjengelige for alle alliansene på verdenen. De eksakte plasseringene kan variere basert på andre faktorer. Alle alliansene kan bare holde 2 store templer, så slik som med de mindre templene er det viktig å velge smart. De store templenes stadie har to mulige sluttspill avslutnings-betingelser. Den første muligheten er at den kan slutte ved at alle de 6 større templene blir erobret og innlede starten på Olympus. Den andre muligheten er at de store templenes stadier når en forutbestemt tidslengde.

Olympus Stadie

OlympusInSeaWiki.png

For å vinne verdenen må du og din allianse erobre og holde Olympus for en tidsperiode bestemt av verdenens innstillinger. Olympus vil dukke opp 72 timer etter alle større templer har blitt erobret, eller 72 timer etter de store templenes stadie nådde det maximale tidslengde (sjekk denne tabellen for den maximale tiden). Olympus kan tilfeldig dukke opp hvor som helst innenfor kartets grenser, og når det har dukket opp vil Olympus holde seg på den plasseringen for maximalt 25 dager (avhengig av verdenens innstillinger). Etter denne perioden vil Olympus teleportere til en ny tilfeldig plass på kartet. Når Olympus endrer plassering vil alle enhetene i Olympus teleportere hjem til sine byer igjen, og gudene vil fylle Olympus med en helt ny og frisk hær av nøytrale enheter.

Etter Olympos har blitt erobret av en allianse kan den ikke bli angrepet av en annen allianse før etter 24 timer. Alliansen som holder Olympus vil måtte sende deres egne enheter for å støtte Olympus fra andre allianser, og holde det så lenge de klarer. Som dere vil oppdage så må deres allianse holde Olympus i en forhåndsbestemt lang tid for å vinne Olympus-verdenen. Igjen vil denne tiden være basert på verdenens innstillinger, men den maximale tiden dere kan holde det sammenhengende vil være kortere enn den dere trenger for å vinne verden. For eksempel, dersom Olympus hopper hver 11. dag på din verden, så kan alliansen din erobre det på dag 5 og holde den i 6 dager. Når Olympus flytter seg vil din allianse fortsette å stå på å ha holdt den i 6 dager inntil du erobrer det på nytt. I korthet vil det si at for å vinne en verden må alliansen deres erobre og holde Olympus flere ganger, mens det hopper fra sted til sted rundt på kartet.

Når du har erobret Olympus vil støtte være avgjørende for suksess. Men samtidig, alle enheter stasjonert på Olympus vil lide gudenes vrede i form av Olympus' forbannelse. For alle detaljene, se det dedikerte avsnittet lenger ned i artikkelen.

Verdens Ende

Når en allianse er blitt erklært som vinner vil verdenen gå inn i en fredstid. Fredstiden vil vare i 14 dager, og verdenen er deretter lukket.

Olympus' Forbannelse

Å erobre Olympus bringer dere nærmere gudene, men som vanlige dødelige vil troppene dere har stasjonert på Olympus begynne å lide av en fryktelig forbannelse. Gudene tester dere!

Temple UI olympus curse.png

Olympus' forbannelse er kraften som vil påvirke alle enheter som blir plassert på Olympus etter en allianse suksessfullt erobrer det. Forbannelsen dreper periodisk 5% av alle forsvarende enheter innenfor Olympus sine murer. Dette ilegger enda et sett med utfordringer til alliansene som holder Olympus, og gjør det ekstra vanskelig å ferdigstille kriteriene for å vinne verdenen. For å holde Olympus må dere ikke bare holde fiendene deres unna, men må også fylle Olympus kontinuerlig med nye defensive marine- og land-enheter for å sikre at fremgangen deres ikke blir stoppet av gudene selv!

Portal Templer

Portal templer er en spesiell type små templer. Siden Olympus teleporterer til nye plasser etter bestemte tidsperioder, vil portal templene gi alliansene en måte å nå Olympus på selv om det ikke er i nærheten av dem. Dette gjør portal templene til uvurderlige strategiske ressurser i Olympus stadiet, og kan virkelig gjøre forskjellen mellom seier og tap på verdenen!

For å sende et angrep eller støtte via et portal tempel til Olympus trenger du simpelthen å samhandle med templet på kartet, eller gjennom din allianseoversikt. Klikk på en av de to ikonene for å sende kommandoer gjennom portalen.

Ring menu tw attack portal.png
Ring menu tw support portal.png
Portal angrep Portal støtte

Antallet portal templer som er tilgjengelige på en verden avhenger av innstillingene på verdenen, akkurat som antallet mindre templer. Portal templene tilbyr ingen direkte fordeler slik de andre gjør frem til Olympus stadiet. Så fort Olympus dukker opp vil disse templene fungere som dører direkte til Olympus. Når dere kontrollerer en av disse templene vil alle medlemmene i alliansen deres være i stand til å sende angrep og støtter til Olympus gjennom en spesiell portal. Den totale reisetiden til Olympus er kalkulert ut fra reiseavstanden fra byen til portal templet addert med et bestemt antall timer som portal teleporteingen bruker.

Merk: Det er viktig å merke seg at portalen kun fungerer en veg, i retningen Olympus. Tropper sendt til Olympus gjennom en portal vil IKKE returnere gjennom portalen, men vil ta den lange vegen hjem og reiser hele strekningen fra Olympus til deres hjembyer.

Sesongbasert fredstid

I høytidene vil fredstid bli aktivert for å tillate spillere å ta en pause fra spillet. Denne fredstiden er forskjellig fra den fredstiden som kommer etter at Olympus har blitt vunnet, da den forstyrrer den vanlige spillflyten og implementerer spesielle regler for alle verdener.

Med en unik spillmodus kommer en unik oppførsel for fredstid. På Olympus verdener vil fredstid fungere annerledes fra vanlige verdener som dominasjon og Verdens Underverker. Nedenfor vil du finne hvordan templer virker under fredstiden så du vet hva du kan forvente deg i disse periodene.

Små og Store Templer i fredstid

I fredstid vil små og store templer fungere som om de er byer. Dette betyr at de er underlagt de samme restriksjonene som byer. Det er ikke mulig å angripe dem mens fredstiden er aktiv.

Olympus i fredstid

Olympus er ikke så simpel! Olympus vil forsvinne mens fredstiden er aktiv, noe som betyr at den ikke kan bli samhandlet med i det hele tatt. Når den kommer tilbake vil den ikke ha noen eier, selv om den hadde det når fredstiden startet. Men, status på forsvaret vil avhenge av et par faktorer basert på når dens neste hopp kommer:

 • Om Olympus er eid når fredstiden inntreffer vil alle støttende land- og sjø-baserte enheter bli returnert til deres eieres byer (lignende til når Olympus hopper). Når fredstiden slutter vil Olympus dukke opp igjen uten noen eier og på en plassering uten noen enheter.
 • Om Olympus allerede har blitt tømt når fredstiden inntreffer, og den kommer tilbake før det er på tide for å hoppe, så vil den komme tilbake igjen uten noen enheter i forsvar.
 • Om Olympus ikke var tømt når fredstiden inntraff, og den returnerer før det er tid for å hoppe, så vil den dukke opp igjen med de samme enhetene som den hadde før fredstiden inntraff.

Siden eierskapet av Olympus blir fjernet i løpet av fredstiden, så vil heller ikke Olympus' Vrede fortsette å påvirke alliansen som holdt den før fredstiden inntraff. Å holde Olympus under fredstid vil ikke legge til tid for alliansens akkumulerte tid, siden eierskapet blir avskaffet mens Olympus ikke lenger er synlig. Dersom Olympus for første gang skal dukke opp mens fredstiden er aktiv, vil dens inntreden bli utsatt til når fredstiden er over.

Belønninger

Å erobre Olympus er en stor bragd, så selvfølgelig er det noen belønninger klare for de som viser engasjementet og besluttsomheten til siste slutt. Nedenfor kan du se de unike belønningene tilgjengelig for å delta på og vinne en Olympus verden.

Gjenstander

Når man vinner en Olympus verden så vil alle medlemmer i den seirende alliansen bli belønnet med Det Gylne Skinnet. Denne storslåtte gjenstanden gir eieren en permanent 10% reduksjon på rekrutteringskostnadene til helter.

GoldenFleece.png

Alle vinnerne vil selvfølgelig også motta et diplom for å minne om deres seier, i tillegg til å bli udødeliggjort i Grepolis Hall of Fame.

Medaljer

Olympus

Olympus Mester
Awards temple hunt win world before relocation.png
Vunnet av alliansen som holder Olympus og vinner verdenen.
Kan bare bli vunnet dersom verdenen er vunnet før Olympus hopper for 3. gang.
Olympus Velsignelse
Awards temple hunt win world.png
Vunnet av alliansen som holder Olympus og vinner verdenen.
Nær Gudene
Awards temple hunt conquer olympus.png
Vunnet av alle alliansene som erobrer Olympus.

Large Temples

Følger av Artemis Følger av Athene Følger av Hades
Awards temple hunt conquer large temple artemis.png
Awards temple hunt conquer large temple athena.png
Awards temple hunt conquer large temple hades.png
Erobret Artemis' Tempel Erobret Athene's Tempel Erobret Hades' Tempel
Følger av Hera Følger av Poseidon Følger av Zevs
Awards temple hunt conquer large temple hera.png
Awards temple hunt conquer large temple poseidon.png
Awards temple hunt conquer large temple zeus.png
Erobret Hera's Tempel Erobret Poseidon's Tempel Erobret Zevs' Tempel

Gudenes Vekkelse

Awards temple hunt conquer all large temples.png

Alle store templer er erobret før Olympus dukker opp
(gitt til alle aktive spillere på verdenen dersom denne er oppnådd)

Små Templer

Hengiven Tjener

Awards temple hunt conquer small temples 1.png
Awards temple hunt conquer small temples 2.png
Awards temple hunt conquer small temples 3.png
Awards temple hunt conquer small temples 4.png
Erobret 1 Lite Tempel Erobret 2 Små Templer Erobret 2 Små Templer Erobret 2 Små Templer