Guddommelig kraft

Fra Wiki Grepolis NO
Sideversjon per 20. sep. 2011 kl. 00:21 av Dakapo (diskusjon | bidrag) (→‎Usage of Divine Powers)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Til navigasjon

Hver gud har 4 forskjellige guddommelige krafter som du kan bruke på deg selv for å få en bonus, bruke på en av dine fiender for å nedgradere dem eller bruke på et angrep for å endre på styrken til det angrepet.


Each divine power costs a resource called favour, which is produced in your Temple. Favour increases a certain amount per hour, although there is a stated limit on the amount of favour you may have (500). Some divine powers require a cooldown timer, in which time you may not affect a players village with a similar spell again.

Liste over de forskjellige guddommelige kreftene

70px‎‎

Guddommelig tegn

En solstråle bryter gjennom skylaget, og en hestestridsvogn stiger ned mot byen.

Den valgte byen mottar en hestestridsvogn.

50 Favor.png
70px‎‎

Lynnedslag

Mørke skyer samler seg over byen, et lyn slår ned med dunder og brak og etterlater seg en skadet bygning.

Skader en tilfeldig bygning i byen (det må ventes en liten stund før denne magien kan brukes på samme byen igjen).

200 Favor.png
70px‎

Fordelaktig vind

Zevs stemme høres som et ekko i vinden. Vinden blåser i skutens segl. Pilene snur seg mot fienden med presisjon.

Angrep på sjøenheter gir 10% ekstra styrke til neste angrep (kan kun brukes på utgående angrep).

250 Favor.png
70px‎

Zeus' raseri

Zevs lyser opp himmelen med lyn og kaster soldater gjennom luften. Noen klynger seg til trær, mens andre slukes i himmelen..

Dreper 10–30 % av de angripende landenhetene (kan kun brukes på innkommende angrep).

300 Favor.png

Poseidon

70px‎‎

Gave fra himmelen

Tømmer driver inn på land utenfor byen. Poseidon viser seg fra sin gode side.

Byen mottar 800 tømmer.

25 Favor.png
70px‎‎

Havet kaller

Store bølger slår inn mot kysten. Byggearbeiderne fylles med en ivrig trang til å følge havets kall.

I havnen blir alle byggeordre utført 100% raskere som legges til innen 6 timer.

60 Favor.png
70px‎

Jordskjelv

Jorden ryster og skjelver, og store stykker av bymuren faller ned i jordsprekkene.

Bymuren nedgraderes 1-3 nivå.

350 Favor.png
70px‎

Sjøstorm

Poseidon stiger opp og lager bølger som slår hardt mot skipene. Det er en dårlig dag for sjøfarere.

Ødelegger 10-30% av skipene ved målet (kan kun brukes på innkommende angrep).

280 Favor.png

Athene

70px‎‎

Skytshelgen

Modige krigere hører kallet og løper inn i byen til skytshelgenen.

Byen mottar fem tilfeldige landenheter.

60 Favor.png
70px‎‎

Visdom

En ugle sirkler over fiendens tropper og rapporterer om hvor store styrkene er.

Du mottar en etterretningsrapport om en fiendtlig hær (kan kun brukes på innkommende tropper)

140 Favor.png
70px‎

Bybeskyttelse

Athene plasserer sine skjold i byen.

Byen kan ikke påvirkes av guddkommelige krefter i et tidsrom på 6 timer.

130 Favor.png
70px‎

Heroisk kraft

Soldatene fylles med mot og kraft. Modig løper de mot fienden med kraftige krigsrop.

Landenheter blir 10% sterkere i neste slag (kan kun brukes på utgående angrep)

200 Favor.png

Hera

70px‎‎

Bryllup

Adelsmenn kommer fra alle omkringliggende steder med gaver til byen og kongens datter som skal gifte seg.

Byen mottar 125 tømmer, 200 stein og 200 sølvmynter.

30 Favor.png
70px‎‎

Lykke

Om natten gir Hera travle arbeidere et varmende slør, og hun kjøler dem mildt i dagens hete.

Øker tømmer,stein og sølvproduksjonen med 50% av grunnproduksjonen i 6 timer.

120 Favor.png
70px‎

Befolkningsvekst

Enda en stolt kriger er født. Hera ønsker byen alt godt.

I kasernen går all rekrutteringen 100% raskere med alle ordre som legges til i løpet av de neste 6 timene.

80 Favor.png
70px‎

Hjertelag

De stolte krigerne preges av lengsel. Deres hjerter banker ikke lenger for krigen, men for hjem og familie.

Dine angripende marine- og landenheter kjemper 10% svakere.

140 Favor.png

Hades (2.0)

70px‎‎

Pest

Innbyggerne blir rammet av en fryktelig epidemi

Reduserer ressursproduksjonen (grunnverdien) i en fiendtlig by med 50% i 6 timer.

250 Favor.png
70px‎‎

Tilbake fra underverdenen

Hades lar de modigste krigerne gå fri.

Hvis landenhetene blir drept når de angriper, vil 10% av dem bli gjenopplivet i sin hjemby.

400 Favor.png
70px‎

Underverdenens skatter

Jorden åpner seg opp og gir deg tilgang til utrolig rikdom.

Du mottar 500 sølvmynter.

30 Favor.png
70px‎

Usynlighetens hjelm

Hades gir troppene dine kraften fra sin hjelm.

Troppene er usynlige på 10% av reisen.

120 Favor.png

Hvordan bruke de forskjellige guddommelige kreftene

Hver og en av de forskjellige guddommelige kreftene brukes på forskjellige måter. Den følgende listen vil forklare deg hvordan du skal bruke hver av dem.

Athene

 • "Skytshelgen" - Byen mottar fem tilfeldige landenheter.:
Klikk på kartet, finn den byen du ønsker å bruke den på – klikk på landsby – klikk på ”bruk magi”, velg deretter ”Skytshelgen”, og kast den.
 • "Bybeskyttelse" - 6 timers beskyttelse for angrep på en valgt landsby:
Klikk på kartet, finn den byen du ønsker å bruke den på – klikk på landsby – klikk på ”bruk magi”, velg deretter ”bybeskyttelse”, og kast den.
 • "Visdom" - Påvirker en angripende hær, du får rapport om hva som er der:
Klikk på kartet, klikk på innkommende angrep (på høyresiden), klikk på "bruk magi", og velg "visdom og kast den. Les rapporten!
 • "Heroisk kraft" - Påvirker et utgående angrep du har sendt, 10 % sterkere i neste angrep:
Klikk på kartet og finn den byen du har sendt angrepet fra, klikk på troppene dine (på høyre siden), klikk på "bruk magi" og velg deretter "heroisk kraft", kast så den.

Zeus

 • ” Guddommelig tegn” – Valgte byen mottar en hestestridsvogn:
Klikk på kartet og velg den byen du ønsker, klikk på landsbyen, klikk på ”bruk magi” og deretter på ”Guddommelig tegn” og kast det.
 • ” Lynnedslag” – Ødelegger en tilfeldig bygning i valgt landsby:
Klikk på kartet og velg den byen du ønsker, klikk på landsbyen, klikk på ”bruk magi” og deretter på ”Lynnedslag” og kast det.
 • ” Fordelaktig vind” – Påvirker dine marineenheter, 10 % sterke i neste angrep:
Klikk på kartet og velg den byen du ønsker, klikk på landsbyen, klikk på ”bruk magi” og deretter på ”Fordelaktig vind” og kast det.
 • ” Zeus' raseri” – Ødelegger 10-30 % av troppene som angriper din landsby:
Klikk på kartet og velg den byen du ønsker, klikk på landsbyen, klikk på ”bruk magi” og deretter på ”Zeus’ raseri” og kast det.

Hera

 • ” Bryllup” – Valgte byen mottar 125 tømmer, 200 stein og 200 sølvmynter.:
Klikk på kartet og velg den byen du ønsker, klikk på landsbyen, klikk på ”bruk magi” og deretter på ”Bryllup” og kast det.
 • ”Lykke” – Øker ressursproduksjonen med 50 % i 6 timer:
Klikk på kartet og velg den byen du ønsker, klikk på landsbyen, klikk på ”bruk magi” og deretter på ”Lykke” og kast det.
 • ” Befolkningsvekst” – All rekrutteringen som blir lagt til i kasernen de neste 6 timene går 100 % raskere:
Klikk på kartet og velg den byen du ønsker, klikk på landsbyen, klikk på ”bruk magi” og deretter på ”Befolkningsvekst” og kast det.
 • ” Hjertelag” – Krigerne lengter hjem, og kjemper 10 % svakere:
Klikk på kartet og velg den byen du ønsker, klikk på landsbyen, klikk på ”bruk magi” og deretter på ”Hjertelag” og kast det.

Poseidon

 • ” Gave fra himmelen” – Valgte byen mottar 800 tømmer.:
Klikk på kartet og velg den byen du ønsker, klikk på landsbyen, klikk på ”bruk magi” og deretter på ” Gave fra himmelen” og kast det.
 • ”Havet kaller” – Ordrer som blir lagt til i havnen de neste 6 timene går 100 % raskere:
Klikk på kartet og velg den byen du ønsker, klikk på landsbyen, klikk på ”bruk magi” og deretter på ” Havet kaller” og kast det.
 • ”Jordskjelv” – Bymuren nedgraderes 1-3 nivå:
Klikk på kartet og velg den byen du ønsker, klikk på landsbyen, klikk på ”bruk magi” og deretter på ”Jordskjelv” og kast det.
 • ”Sjøstorm” – Ødelegger 10-30 % av skipene ved målet (innkommende angrep):
Klikk på kartet og velg den byen du ønsker, klikk på landsbyen, klikk på ”bruk magi” og deretter på ”Sjøstorm” og kast det.

Hades (2.0)

 • ”Pest” – 50 % ressursproduksjon i en fiendeby i 6 timer.
Klikk på kartet og velg den byen du ønsker, klikk på landsbyen, klikk på ”bruk magi” og deretter på ”Pest” og kast det.
 • ”Tilbake fra underverdenen” – 10 % av dine drepte enheter blir sendt tilbake fra underverdenen:
Klikk på kartet og velg den byen du ønsker, klikk på landsbyen, klikk på ”bruk magi” og deretter på ” Tilbake fra underverdenen” og kast det.
 • ”Underverdenens skatter” – Du mottar 500 sølvmynter.:
Klikk på kartet og velg den byen du ønsker, klikk på landsbyen, klikk på ”bruk magi” og deretter på ” Underverdenens skatter” og kast det.
 • ”Usynlighetens hjelm” – Troppene er usynlige på 10 % av reisen (utgående angrep):
Klikk på kartet og velg den byen du ønsker, klikk på landsbyen, klikk på ”bruk magi” og deretter på ” Usynlighetens hjelm” og kast det.

Bruken av guddommelige krefter

Den samme guddommelige kraften kan ikke brukes på den samme byen rett etter hverandre. F.eks ”Kall fra havet” kan ikke brukes dersom den allerede er i bruk i en annen landsby. Men der igjen, forskjellige guddommelige krefter kan bli brukt parallelt. F.eks kan du ha Lykke og Befolkningsvekst pågående i en og samme by uten problemer.

Kun en type guddommelig kraft kan bli brukt på et enkelt angrep. Dette inkluderer alle former for guddommelige krefter som kan brukes på et angrep, uten om visdom.