Fra Wiki Grepolis NO
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 9: Linje 9:
 
* [[Farm]] Level 4
 
* [[Farm]] Level 4
  
== Building Level ==
+
== Bygningens Nivåer ==
  
'''Max Level : 30'''
+
'''Høyeste Nivå: 30'''
  
 
{|style="background:#FFE7B4; text-align:center;" border="1px" cellspacing="0"
 
{|style="background:#FFE7B4; text-align:center;" border="1px" cellspacing="0"
|'''Level 1 to Level 9''' ||'''Level 10 to Level 19''' ||'''Level 20 to Level 30'''
+
|'''Nivå 1 til Nivå 9''' ||'''Nivå 10 til Nivå 19''' ||'''Nivå 20 til Nivå 30'''
 
|-
 
|-
|[[File:barracks1.png‎|Stage 1]]||[[File:barracks2.png|Stage 2‎]]||[[File:barracks3.png|Stage 3‎]]
+
|[[File:barracks1.png‎|Stadie 1]]||[[File:barracks2.png|Stadie 2‎]]||[[File:barracks3.png|Stadie 3‎]]
 
|}
 
|}
  
  
  Note: In the "Speed" column please insert the time it takes to train one [[swordsman|Swordsman]] in the barracks
+
  Bemerk: I "Hastighet"-kolonnen står det hastigheten det tar å trene én [[Sverdmann]] i kasernen på det spesifiserte nivået til raden når "Instruktør" ikke er forsket på.
at the level specified in that row ''without the '''Trainer''' option [[Research#Tehnologies|researched]]''.
 
 
   
 
   
  
 
{| style="background:#FFE7B4" border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
 
{| style="background:#FFE7B4" border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
! width="10px" | Level
+
! width="10px" | Nivå
! width="280px" | Speed (Minutes to train one [[swordsman]])
+
! width="280px" | Hastighet (Minutter det tar å trene én [[sverdmann]])
! Cost
+
! Kostnader
 
|-
 
|-
  
Linje 166: Linje 165:
 
|}
 
|}
  
== Note: New Table. ==
+
== Bemerk: Ny tabell. ==
  
 
{| border=1 style="background-image: url(/skins/grepolis/logo.jpg);" cellspacing="0" cellpadding="2" align=center
 
{| border=1 style="background-image: url(/skins/grepolis/logo.jpg);" cellspacing="0" cellpadding="2" align=center
 
|- style="background:#344B6D; color:white"
 
|- style="background:#344B6D; color:white"
| rowspan=2 align=center | '''Level'''
+
| rowspan=2 align=center | '''Nivå'''
| rowspan=2 align=center | '''Points'''
+
| rowspan=2 align=center | '''Poeng'''
| colspan=4 align=center | '''Cost'''
+
| colspan=4 align=center | '''Kostnader'''
| rowspan=2 align=center | [[File:time.png|Building Time]]
+
| rowspan=2 align=center | [[File:time.png|Konstruksjons-tid]]
| colspan=7 align=center | [[File:time.png|Units Time]]
+
| colspan=7 align=center | [[File:time.png|Enhets-tid]]
 
|- style="background:#344B6D; color:white"
 
|- style="background:#344B6D; color:white"
|[[File:wood.png|Wood]]
+
|[[File:wood.png|Tømmer]]
|[[File:stone.png|Stone]]
+
|[[File:stone.png|Stein]]
|[[File:silver.png|Silver]]
+
|[[File:silver.png|Sølv]]
|[[File:pop.png|Population]]
+
|[[File:pop.png|Befolkning]]
|[[File:sword_90x90.jpg|50px|Swordsman]]
+
|[[File:sword_90x90.jpg|50px|Sverdmann]]
|[[File:slinger_90x90.jpg|50px|Slinger]]
+
|[[File:slinger_90x90.jpg|50px|Steinslyngemann]]
|[[File:archer_90x90.jpg|50px|Archer]]
+
|[[File:Archer 90x90.jpg|50px|Bueskytter]]
|[[File:hoplite_90x90.jpg|50px|Hoplite]]
+
|[[File:hoplite_90x90.jpg|50px|Hopplitt]]
|[[File:horseman_90x90.jpg|50px|Horseman]]
+
|[[File:horseman_90x90.jpg|50px|Rytter]]
|[[File:chariot_90x90.jpg|50px|Chariot]]
+
|[[File:chariot_90x90.jpg|50px|Hestestridsvogn]]
|[[File:catapult_90x90.jpg|50px|Catapult]]
+
|[[File:catapult_90x90.jpg|50px|Katapult]]
 
|-
 
|-
 
| align=center | '''1'''
 
| align=center | '''1'''

Revisjonen fra 15. aug. 2010 kl. 16:40

Tilbake: Bygninger

Formål

I kasernen kan du rekruttere normale landenheter og guddommelige landenheter. Jo høyere nivå på kasernen, jo raskere kan du trene dine tropper.

Krav

Bygningens Nivåer

Høyeste Nivå: 30

Nivå 1 til Nivå 9 Nivå 10 til Nivå 19 Nivå 20 til Nivå 30
Stadie 1 Stadie 2‎ Stadie 3‎


Bemerk: I "Hastighet"-kolonnen står det hastigheten det tar å trene én Sverdmann i kasernen på det spesifiserte nivået til raden når "Instruktør" ikke er forsket på.

Nivå Hastighet (Minutter det tar å trene én sverdmann) Kostnader
1 Time.png0:18:00 Wood.png70 Stone.png20 Iron.png40 Pop.png1
2 Time.png0:17:48 Wood.png163 Stone.png64 Iron.png116 Pop.png1
3 Time.png0:17:36 Wood.png267 Stone.png125 Iron.png217 Pop.png2
4 Time.png0:??:?? Wood.png380 Stone.png203 Iron.png338 Pop.png2
5 Time.png0:08:35 Wood.png499 Stone.png294 Iron.png477 Pop.png2
6 Time.png0:16:56 Wood.png623 Stone.png399 Iron.png632 Pop.png2
7 Time.png0:16:42 Wood.png752 Stone.png516 Iron.png801 Pop.png3
8 Time.png0:16:28 Wood.png885 Stone.png644 Iron.png984 Pop.png2
9 Time.png0:16:13 Wood.png1022 Stone.png785 Iron.png1179 Pop.png2
10 Time.png0:15:58 Wood.png1162 Stone.png935 Iron.png1387 Pop.png3
11 Time.png0:15:44 Wood.png1305 Stone.png1097 Iron.png1606 Pop.png3
12 Time.png0:15:29 Wood.png1451 Stone.png1268 Iron.png1837 Pop.png2
13 Time.png0:15:13 Wood.png1600 Stone.png1450 Iron.png2077 Pop.png3
14 Time.png0:14:58 Wood.png1575 Stone.png1476 Iron.png2096 Pop.png3
15 Time.png0:14:43 Wood.png1905 Stone.png1841 Iron.png2590 Pop.png3
16 Time.png0:14:27 Wood.png2061 Stone.png2051 Iron.png2860 Pop.png3
17 Time.png0:14:11 Wood.png2219 Stone.png2269 Iron.png3140 Pop.png3
18 Time.png0:13:56 Wood.png2380 Stone.png2497 Iron.png3429 Pop.png3
19 Time.png0:13:40 Wood.png2542 Stone.png2732 Iron.png3727 Pop.png3
20 Time.png? Wood.png2679 Stone.png2947 Iron.png3992 Pop.png3
21 Time.png? Wood.png2842 Stone.png3198 Iron.png4304 Pop.png3
22 Time.png? Wood.png3040 Stone.png3490 Iron.png4671 Pop.png4
23 Time.png? Wood.png? Stone.png? Iron.png? Pop.png?
24 Time.png0:12:20 Wood.png? Stone.png? Iron.png? Pop.png?
25 Time.png0:12:03 Wood.png3517 Stone.png4277 Iron.png5630 Pop.png4
26 Time.png? Wood.png3727 Stone.png4613 Iron.png6040 Pop.png3
27 Time.png? Wood.png3863 Stone.png4864 Iron.png6338 Pop.png4
28 Time.png? Wood.png4039 Stone.png5168 Iron.png6702 Pop.png3
29 Time.png? Wood.png? Stone.png? Iron.png? Pop.png?
30 Time.png0:10:30 Wood.png? Stone.png? Iron.png? Pop.png?

Bemerk: Ny tabell.

Nivå Poeng Kostnader Konstruksjons-tid Enhets-tid
Tømmer Stein Sølv Befolkning Sverdmann Steinslyngemann Bueskytter Hopplitt Rytter Hestestridsvogn Katapult
1 33 70 20 40 1 ? 0:09:00 ? ? ? ? ? ?
2 4 163 64 116 1 ? 0:08:54 ? ? ? ? ? ?
3 4 267 125 217 2 ? 0:08:48 ? ? ? ? ? ?
4 5 380 203 338 2 ? 0:08:42 ? ? ? ? ? ?
5 5 499 294 477 2 ? 0:08:35 0:09:32 0:09:03 0:10:58 0:34:20 0:45:47 2:51:43
6 6 623 399 632 2 ? 0:08:28 0:09:24 0:08:56 0:10:49 0:33:53 0:45:10 2:49:25
7 7 752 516 801 3 ? 0:08:21 ? ? ? ? ? ?
8 7 885 644 984 2 ? 0:08:14 ? ? ? ? ? ?
9 8 1022 785 1179 2 ? 0:08:07 ? ? ? ? ? ?
10 9 1162 935 1387 3 ? 0:07:59 ? ? 0:06:07 ? ? ?
11 10 1305 1097 1606 3 ? ? ? ? ? ? ? ?
12 11 1451 1268 1837 2 ? 0:07:44 ? ? ? ? ? ?
13 13 1600 1450 2077 3 ? 0:07:37 ? ? ? ? ? ?
14 14 1575 1476 2096 3 ? 0:07:29 ? ? ? ? ? ?
15 16 1905 1841 2590 3 ? 0:07:22 0:08:10 0:07:46 0:09:24 0:29:26 0:39:15 2:27:11
16 ? ? ? ? ? ? 0:07:14 ? ? ? ? ? ?
17 ? ? ? ? ? ? 0:07:6 ? ? ? ? ? ?
18 ? ? ? ? ? ? 0:06:58 ? ? ? ? ? ?
19 ? ? ? ? ? ? 0:06:50 ? ? ? ? ? ?
20 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
21 ? ? ? ? ? ? 0:05:54 0:06:34 0:06:14 0:07:33 0:23:39 0:31:32 1:58:16
22 ? 3040 3490 4671 4 2:37:35 ? ? ? ? ? ? ?
23 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
24 ? ? ? ? ? ? 0:12:20 ? ? ? ? ? ?
25 ? ? ? ? ? ? 0:12:03 ? ? ? ? ? ?
26 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
27 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
28 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
29 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
30 ? ? ? ? ? ? 0:10:30 ? ? ? ? ? ?