Fra Wiki Grepolis NO
Hopp til: navigasjon, søk
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Tilbake: Bygninger

Formål

Havnen er der du bygger skip. Du kan bygge transport i tillegg til kampenheter her. Hastigheten på arbeiderne avhenger av nivået på havnen.

Krav

Bygningsnivå

Høyeste Nivå: 30

Under Konstruksjon Nivå 1 til Nivå 7
Havn under konstruksjon Havn ved nivå 1
Nivå 8 til Nivå 15 Nivå 16 til Nivå 20
Havn ved nivå 8 Havn ved nivå 16
Med koloniskip
Havn med koloniskip


Tabellen gjelder for verdens-hastighet 1, senat nivå 15 og uten forskningene Arkitektur og Heisekran).

Stufe Tømmer Stein Sølv Befolkning Byggetid Byggehastighet Poeng
1 400 200 100 4 (+4) 0:17:37 100,0% 66 (+66)
2 746 394 214 8 (+4) 0:37:45 99,0% 73 (+7)
3 1075 587 335 12 (+4) 0:59:00 97,9% 80 (+7)
4 1393 775 459 16 (+4) 1:20:57 88 (+8)
5 1703 968 587 20 (+4) 1:43:29 95,4% 97 (+9)
6 2006 1158 718 24 (+4) 2:06:27 106 (+9)
7 2305 1347 850 28 (+4) 2:29:50 92,8% 117 (+11)
8 2599 1535 985 32 (+4) 2:53:32 91,5% 129 (+12)
9 2890 1723 1121 36 (+4) 3:17:32 90,1% 141 (+12)
10 3177 1910 1259 40 (+4) 3:41:49 88,8% 156 (+15)
11 3462 2097 1398 44 (+4) 4:06:20 87,4% 171 (+15)
12 3744 2284 1539 48 (+4) 4:31:05 188 (+17)
13 4024 2470 1680 52 (+4) 4:56:02 84,6% 207 (+19)
14 4301 2656 1823 56 (+4) 5:21:10 83,2% 228 (+21)
15 4577 2842 1967 60 (+4) 5:46:30 251 (+23)
16 4850 3027 2111 64 (+4) 6:11:59 276 (+25)
17 5122 3213 2257 68 (+4) 6:37:38 78,9% 303 (+27)
18 5393 3398 2403 72 (+4) 7:03:27 77,4% 334 (+31)
19 5662 3583 2551 76 (+4) 7:29:24 76,0% 367 (+33)
20 5929 3767 2699 80 (+4) 7:55:28 74,5% 404 (+37)
21 6195 3952 2847 84 (+4) 8:21:42 444 (+40)
22 6460 4136 2997 88 (+4) 8:48:02 71,5% 488 (+44)
23 6724 4320 3147 92 (+4) 9:14:30 70,0% 537 (+49)
24 6986 4504 3298 96 (+4) 9:41:05 591 (+54)
25 7248 4688 3449 100 (+4) 10:07:46 67,0% 650 (+59)
26 7508 4872 3601 104 (+4) 10:34:34 715 (+65)
27 7768 5056 3754 108 (+4) 11:01:28 64,0% 787 (+72)
28 8026 5239 3907 112 (+4) 11:28:27 61,7% 865 (+78)
29 8284 5422 4061 116 (+4) 11:55:33 60,9% 952 (+87)
30 8540 5605 4215 120 (+4) 12:22:44 59,4% 1047 (+95)

Skip og Enheter

Ved å klikke på "+"-tegnet i havnen ser man alle skipene og mytologiske enheter som man kan konstruere i havnen. Ved å klikke på skipet eller enheten kan man se hva som mangler for å kunne bygge denne enheten.

Avhenging av hvilken gud man har valgt kan man bygge ulike mutologiske enheter.

Guder med marineenheter:

Grunninformasjon

Grunninformsajon

Slik ser grunninformasjons-listen på for eksempel en transportbåt ut. Til venstre ser man hvor mye tømmer, stein og sølv som er påkrevd. I parantesene står det hvor mye én enhet koster.

Øverst til høyre ser man hvor mye Velvilje man trenger for enheten (dette gjelder kun mytologiske enheter).

I midten til høyre ser du hvor mange personer konstruksjonen krever. Nederst til høyre står det hvor lenge byggingen vil vare.

Hel øverst, over miniatyr-bildet står det hvor mange eksisterende skip (4) du har, og under miniatyrbildet står det hvor mange man for øyeblikket kan bygge.

Videre informasjon

Videre informasjon

Ved å holde musepekeren over bildet til venstre, eller ved å klikke på "+"-tegnet til høyre finner du mer informasjon om skipet. Øverst til venstre ser du angreps-verdien, mens til høyre ser du forsvars-verdien. Nederst til venstre ser du hvor raskt skipet er. Tallet nederst til høyre viser hvor mange personer båten kan frakte. Det er kun de to transportbåtene som kan frakte landenhetene.

Byggekø

Man kan legge opp til 7 oppdrag i byggekøen. De vil bli utført etter hverandre.

Senat
Senat
Hule
Hule
Lager
Lager
Gård
Gård
Agora
Agora
Hogstfelt
Hogstfelt
Steinrudd
Steinbrudd
Sølvgruve
Sølvgruve
Marked
Marked
Havn
Havn
Kaserne
Kaserne
Bymur
Bymur
Akademi
Akademi
Tempel
Tempel
Teater
Teater
Varmtvannsbasseng
Varmtvanns-basseng
Bibliotek
Bibliotek
Fyrtårn
Fyrtårn
Vakttårn
Tårn
Gudommelig Statue
Guddommelig Statue
Orakel
Orakel
Handelskontor
Handels-kontor