Fra Wiki Grepolis NO
Hopp til: navigasjon, søk
(Ny side: center ==Description== Use Gold Exchange to buy and sell resources for Gold. The Gold Exchange replaces our older Gold Trading feature, but rather than rely...)
 
 
Linje 1: Linje 1:
 
[[File:GoldExchangeLogo.png|center]]
 
[[File:GoldExchangeLogo.png|center]]
==Description==
+
==Beskrivlese==
Use Gold Exchange to buy and sell resources for Gold. The Gold Exchange replaces our older Gold Trading feature, but rather than relying on players creating trades for one another, The Gold Exchange creates a centralized Gold market for each ocean, ensuring that resources are always available for you if you want them!
+
 
===How does Gold Exchange work?===
+
Bruk gullutveksling for å selge og kjøpe gull. Gullutveksling vil bytte ut systemet med vanlig gullhandel. Nå trenger du ikke lenger andre spillere i like stor grad for å handle med gull. Gullutveksling lager et marked for hvert hav, som gjør at det alltid er ressurs tilgjengelig når du vil ha dem!
In the Gold Exchange you are able to buy and sell resources for Gold. The prices offered will vary based on how much stock there is of the resource you're trying to buy or sell. When someone sells a resource the amount sold goes into the stock in exchange for Gold. With this transaction, the overall stock for that resource increases, and the price to buy drops as a result. When someone purchases a resource the amount is deducted from the stock and sent to the player, the Gold is then deducted from them, and as a result, the cost to buy this resource increases as the stock is less available.
+
===Hvordan fungerer gullutveksling?===
 +
Ved bruk av gullutveksling så kan du kjøpe og selge ressurser for gull. Prisene varierer avhengig av mengden ressurs som du prøver å kjøpe eller selge. Når noen selger en ressurs vil det komme inn på markedet sammen med resten, dette vil si at det er en større mengde ressurser på lager, noe som medfører at prisen synker. Når noen kjøper en ressurs så vil gullet fjernes fra deres konto, og de vil få ressursene. Dette gjør at det blir færre ressurser på markedet, og prisen øker.
 
<br>
 
<br>
 
[[File:GoldExchangeWindow.png|center]]
 
[[File:GoldExchangeWindow.png|center]]
 
<br>
 
<br>
Gold Exchange is available in your market from level 3 onward.
+
Gullutveksling er tilgjengelig fra marked nivå 3 og oppover.
<br><br>'''Exchange Stock''' - The Exchange Stock value is the current amount of a resource in stock. The stock increases every time someone sells this resource to the Gold Exchange (unless the stock is at max capacity), and decreases every time that someone buys this resource in exchange for Gold (unless there is not enough stock available).
+
<br><br>'''Ressurs mengde''' - Ressurs mengden er antallet ressurser som er på lager. Mengden øker hver gang noen selger ressurser for å få gull (om det ikke allerede er maks mengde ressurser på lager), og lageret synker når noen kjøper ressurser for gull (om det ikke er tomt for ressurser).
 
<br><br>
 
<br><br>
'''Exchange Capacity''' - Each resource type (silver, wood, and stone) has a maximum cap for stock within the Gold Exchange. Once this maximum is reached, you can't sell any more of this resource until the stock falls below the maximum cap, by someone purchasing the stock for Gold. However, this cap will fluctuate over time based on the Gold Exchange's use. More details on this fluctuation can be found in the section for [[Taxation and Growth]] below.  
+
'''Ressurs kapasitet''' - Hver type ressurs (tømmer, stein og sølv) har et maksimalt antall som kan være på lager. Når maksimumet er nådd, så vil det ikke lenger være mulig å selge denne ressursen for gull. Maks antall ressurser på lager vil øke eller synke basert på bruken av gullutveksling.
 +
 
 
<br><br>
 
<br><br>
'''Exchange Rate''' - This shows the current rate for purchasing a resource. This rate will constantly fluctuate based on what is available for purchase. The costs of buying and selling will adjust to ensure that the best rates are available when using the exchange. This change may even be noticed by you when you are looking at an offer, as the price could adjust whilst you are making a transaction in the final confirmation screen. Don't worry, you will always know what you are going to get before you commit.
+
'''Utveksling ratio''' - Dette er den nåverende ration for å kjøpe en ressurs. Denne vil stadig øke eller synke basert på hva som er tilgjengelig av denne ressursen. Kostnaden fra å kjøpe eller selge vil endre seg. Denne endringen kan det hende du ser, mens du ser etter et tilbud, eller det kan endre seg mens du konfirmerer din ordre, men ikke få panikk! Du ser alltid hva du får ut av handelen før du utfører den.
===Buying Resources for Gold===
+
 
To access the Gold Exchange, open your Marketplace from your city view, and then click on the Gold Exchange tab. The window will open on the "Buy resources" and enter the amount of a resource you want to purchase. Below the input fields, you will see an estimation of the Gold cost. Click on "Find best rates"and you will then be presented with a window which confirms what you will receive, and how much Gold it will cost to complete the transaction. Click on "Confirm order" to purchase the resources.
+
===Kjøpe ressurser for gull===
 +
For å åpne gullutveksling så må du åpne markedsplassen, og trykke på gullutvekslings fanen. Vinduet vil åpne seg, og du må trykke på "kjøp ressurser" og skrive inn mengden du vil kjøpe. Under inntastningsfeltet så vil du se en estimert pris. Trykk på "finn beste tilbud" og du vil så bli presentert med et vindu for å konfirmere hva du vil få, for hvor mye. Trykk på "bekreft" for å kjøpe ressursene.
 
<br>
 
<br>
 
[[File:ConfirmOrderBuy.png|center]]
 
[[File:ConfirmOrderBuy.png|center]]
 
<br>
 
<br>
You can only trade one resource type at a time. For example, you can't choose to buy 1000 Wood as well as 1000 Stone in the same transaction, as the rates for each resource are different.
+
Du kan kun kjøpe en ressurs om gangen. Om du vil kjøpe 1000 tømmer og 1000 stein, så må du gjøre det på 2 runder.
 
   
 
   
===Selling Resources for Gold===
+
===Selge ressurser for gull===
+
For å åpne gullutveksling så må du åpne markedsplassen, og trykke på gullutvekslings fanen. Vinduet vil åpne seg, og du må trykke på "selg ressurser" og skrive inn mengden du vil selge. Under inntastningsfeltet så vil du se ett estimert utbytte. Trykk på "finn beste tilbud" og du vil så bli presentert med et vindu for å konfirmere hva du vil få, for hvor mye. Trykk på "bekreft" for å selge ressursene.
To access the Gold Exchange, open your Marketplace from your city view, and then click on the Gold Exchange tab. Once in this window, select "Sell resources" and enter the amount of a resource you want to sell. Below the input fields, you will see an estimation of how much Gold you will receive for your sale. This value isn't locked in until you click on "Find best rates". You will then be presented with a window which confirms how much Gold you will receive for the transaction. Click on "Confirm order" to sell the resources.
 
 
<br>
 
<br>
 
[[File:ConfirmOrderSell.png|center]]
 
[[File:ConfirmOrderSell.png|center]]
 
<br>
 
<br>
You can only trade one resource type at a time. For example, you can't choose to sell 1000 Wood as well as 1000 Stone in the same transaction, as the rates for each resource are different.
+
Du kan kun selge en ressurs om gangen. Om du vil selge 1000 tømmer og 1000 stein, så må du gjøre det på 2 runder.
 
   
 
   
===Trade Travel Time===
+
===Handels reisetid===
Once your order is confirmed, the resources will be sent from the Gold Exchange. Please note, these resources are not sent instantaneously, and you must wait for them to be delivered just like regular trades.
+
Når din ordre er bekreftet, så vil du få ressursene fra gullutvekslingen. Noter deg at dette ikke skjer med en gang, du må vente litt for at de skal komme til din by.
 +
 
 
<br>
 
<br>
 
[[File:TradeDropdown.png|center]]
 
[[File:TradeDropdown.png|center]]
 
<br>
 
<br>
 
   
 
   
===Taxation and growth===
+
===Skatt og vekst===
When buying resources from the Exchange, a small portion of the proceeds will be put aside automatically to increase its capacity for the traded resource. Each day, Exchanges on other oceans will also shift around capacity and stock to mitigate differences in their trading rates. What this means in practice is Gold Exchanges which see a lot of activity will help to feed exchanges with lower usage, to improve the smaller exchange's output. This helps to promote growth within the world, as it naturally expands.
+
Når du kjøper ressurser, så vil en liten del bli satt til side, og øke kapasiteten for å handle ressurser. Hver dag vil utveksling på andre hav også skifte kapasitet og lager for å redusere forskjeller i handelsrenten. Hva dette betyr i praksis er gullutveksling i noen hav som ser mye aktivitet, vil bidra til å "mate" utvekslinger med lavere bruk, for å forbedre den mindre utvekslingsproduksjonen. Dette bidrar til å fremme vekst i verden, da den naturlig utvider seg.

Nåværende revisjon fra 4. apr. 2019 kl. 20:25

GoldExchangeLogo.png

Beskrivlese

Bruk gullutveksling for å selge og kjøpe gull. Gullutveksling vil bytte ut systemet med vanlig gullhandel. Nå trenger du ikke lenger andre spillere i like stor grad for å handle med gull. Gullutveksling lager et marked for hvert hav, som gjør at det alltid er ressurs tilgjengelig når du vil ha dem!

Hvordan fungerer gullutveksling?

Ved bruk av gullutveksling så kan du kjøpe og selge ressurser for gull. Prisene varierer avhengig av mengden ressurs som du prøver å kjøpe eller selge. Når noen selger en ressurs vil det komme inn på markedet sammen med resten, dette vil si at det er en større mengde ressurser på lager, noe som medfører at prisen synker. Når noen kjøper en ressurs så vil gullet fjernes fra deres konto, og de vil få ressursene. Dette gjør at det blir færre ressurser på markedet, og prisen øker.

GoldExchangeWindow.png


Gullutveksling er tilgjengelig fra marked nivå 3 og oppover.

Ressurs mengde - Ressurs mengden er antallet ressurser som er på lager. Mengden øker hver gang noen selger ressurser for å få gull (om det ikke allerede er maks mengde ressurser på lager), og lageret synker når noen kjøper ressurser for gull (om det ikke er tomt for ressurser).

Ressurs kapasitet - Hver type ressurs (tømmer, stein og sølv) har et maksimalt antall som kan være på lager. Når maksimumet er nådd, så vil det ikke lenger være mulig å selge denne ressursen for gull. Maks antall ressurser på lager vil øke eller synke basert på bruken av gullutveksling.Utveksling ratio - Dette er den nåverende ration for å kjøpe en ressurs. Denne vil stadig øke eller synke basert på hva som er tilgjengelig av denne ressursen. Kostnaden fra å kjøpe eller selge vil endre seg. Denne endringen kan det hende du ser, mens du ser etter et tilbud, eller det kan endre seg mens du konfirmerer din ordre, men ikke få panikk! Du ser alltid hva du får ut av handelen før du utfører den.

Kjøpe ressurser for gull

For å åpne gullutveksling så må du åpne markedsplassen, og trykke på gullutvekslings fanen. Vinduet vil åpne seg, og du må trykke på "kjøp ressurser" og skrive inn mengden du vil kjøpe. Under inntastningsfeltet så vil du se en estimert pris. Trykk på "finn beste tilbud" og du vil så bli presentert med et vindu for å konfirmere hva du vil få, for hvor mye. Trykk på "bekreft" for å kjøpe ressursene.

ConfirmOrderBuy.png


Du kan kun kjøpe en ressurs om gangen. Om du vil kjøpe 1000 tømmer og 1000 stein, så må du gjøre det på 2 runder.

Selge ressurser for gull

For å åpne gullutveksling så må du åpne markedsplassen, og trykke på gullutvekslings fanen. Vinduet vil åpne seg, og du må trykke på "selg ressurser" og skrive inn mengden du vil selge. Under inntastningsfeltet så vil du se ett estimert utbytte. Trykk på "finn beste tilbud" og du vil så bli presentert med et vindu for å konfirmere hva du vil få, for hvor mye. Trykk på "bekreft" for å selge ressursene.

ConfirmOrderSell.png


Du kan kun selge en ressurs om gangen. Om du vil selge 1000 tømmer og 1000 stein, så må du gjøre det på 2 runder.

Handels reisetid

Når din ordre er bekreftet, så vil du få ressursene fra gullutvekslingen. Noter deg at dette ikke skjer med en gang, du må vente litt for at de skal komme til din by.


TradeDropdown.png


Skatt og vekst

Når du kjøper ressurser, så vil en liten del bli satt til side, og øke kapasiteten for å handle ressurser. Hver dag vil utveksling på andre hav også skifte kapasitet og lager for å redusere forskjeller i handelsrenten. Hva dette betyr i praksis er gullutveksling i noen hav som ser mye aktivitet, vil bidra til å "mate" utvekslinger med lavere bruk, for å forbedre den mindre utvekslingsproduksjonen. Dette bidrar til å fremme vekst i verden, da den naturlig utvider seg.