Fra Wiki Grepolis NO
Hopp til: navigasjon, søk
(Ny side: center In the casual worlds players will have one of their cities protected from conquest. This provides the peace of mind of not losing everything while...)
 
Linje 1: Linje 1:
 
[[File:Blessed_city_banner.png|center]]
 
[[File:Blessed_city_banner.png|center]]
In the casual worlds players will have one of their cities protected from conquest. This provides the peace of mind of not losing everything while also giving the actual Grepolis experience of conquering other cities and battling for territory.
 
Every player who wishes to have a less stressful game experience can join a casual world. The other important aspect of the casual worlds is that players that are conquered on other worlds will receive an offer to transfer their last town to a casual world.
 
  
=='''Rules of Casual Worlds'''==
+
I casual verdener vil spillerne ha en av deres byer beskyttet mot erobring. Dette gir ro i tankene om ikke å miste alt, samtidig som den gir den faktiske Grepolis-opplevelsen av å erobre andre byer og kjempe for territorium.
Every player in a casual world will have 1 city that is always unconquerable. The protected (blessed) city can be changed in Agora.
+
Hver spiller som ønsker å ha en mindre stressende spillopplevelse, kan bli med en casual verden. En annen viktig ting er at om en spiller blir erobret på en annen verden, vil spilleren få et tilbud om å overføre sin siste by til en casual verden.  
  
====How does the protection work?====
+
=='''Regler for casual verdener'''==
*The city can be attacked.
 
*The city can be supported.
 
*The city can have spells cast on it (lightning bolt is an exception to this rule)
 
*Fights take place normally in this city.
 
  
====What happens if====
+
Hver spiller i en casual verden har 1 by som ikke kan erobres. Denne byen er en beskyttet by, og det kan endres hvilken by som er beskyttet i agoraen.
*Players send colony ships toward it? → The fight happens normally but the siege/revolt never gets activated.
 
*Players send revolt attacks toward it? → The fight happens normally but a revolt is never started.
 
*Players send catapults toward it? → The attack happens normally, but the Stone Hail technology is not activated but the Wall will still be destroyed.
 
  
====Which city is protected?====
+
====Hvordan funker beskyttelsen?====
 +
*Byen kan bli angrepet.
 +
*Byen kan bli støttet.
 +
*Det kan bli utført magi på byen (lynnedslag er et unntak til denne regelen)
 +
*Slag foregår som normalt i en slik by.
 +
 
 +
====Hva skjer om====
 +
*En spiller sender koloniskip mot den? → Kampen skjer normalt, men erobringen skjer ikke.
 +
*En spiller sender opprør mot den? → Kampen skjer som normalt, men det blir ikke startet et opprør.
 +
*En spiller sender katapulter mot den? → Kampen skjer som normalt, men om steinhagl er forsket frem så vil det ikke bli aktivert. Muren vil fortsatt bli ødelagt.
 +
 
 +
 
 +
====Hvilken by er beskyttet?====
 
[[File:Casual_world_island.png|center]]
 
[[File:Casual_world_island.png|center]]
Blessed city is marked by an animation on Agora and by a bright bubble on the Ocean map view.
+
Beskyttede byer er markert med en animasjon, og ved en lys boble på "visning av øyer" kartet.
 +
 
 +
*Hvis en spiller har en by, er den byen beskyttet.
 +
*Hvis en spiller har mer enn 1 by, kan spilleren bestemme hvilken som blir beskyttet.
 +
*Hvilken by som er beskyttet kan endres, og her helt gratis.
 +
*Byen kan ikke bli endret til beskyttet om det er et innkommende angrep (gjelder også illusjoner).
 +
*Byen kan ikke bli satt som beskyttet om det er et opprør eller en erobring på gang.
 +
*Etter å ha endret hvilken by som er beskyttet, tar det 7 dager før denne byen kan byttes.
 +
 
  
*If player has one city, that city is protected.
+
====Hindring av angrep====
*If player has more than one city they are able to choose which city is protected.
+
På casual verdener kan ikke spillere angripe andre spillere om det er mer enn 20% forskjell på deres poeng. Dette øker opplevelsen  til mindre spillere, siden de kun kan bli angrepet av andre spillere med samme styrke.
*The protected city can be changed for free.
+
<br><br>
*The city cannot be set as protected if there is an incoming attack (including illusions).
 
*The city cannot be set as protected if it has an ongoing revolt or siege.
 
*After changing the protected city there is a 7 days cooldown, until it can be changed again.
 
  
====Attack prevention====
+
Eksempel: Hvis en spiller har 1000 poeng, kan ikke spilleren angripe en som har mindre enn 800 poeng eller en som har mer enn 1200 poeng.
On casual worlds players cannot attack other players when there is more than 20% difference in points between them. This improves the experience of smaller players as they can only be attacked by players that have the same range of strength.<br><br>
 
  
Example: If player has 1000 points, he cannot attack a player who has less then 800 points. He also cannot attack a player who has more than 1200 points.
 
  
=='''Endgame'''==
+
=='''Sluttspill'''==
As a rule, casual worlds start with no endgame. It can change in the future if needed.
+
Som en regel, starter casual verdener uten et sluttspill. Det kan endres i fremtiden hvis nødvendig.
  
=='''Transfer to a Casual world'''==
+
=='''Bytte til casual verden'''==
 
[[File:Illustration_cw.png|center]]
 
[[File:Illustration_cw.png|center]]
When a player loses his last town on a regular world, he will get the option to transfer it to a casual world. His city is then transferred with the current state to an available spot with conquest protection. Building levels, Researches, items in inventories, Heroes, Advisers, Settings, city names Event powers and other more valuable powers are being transferred with the city. It is only possible to transfer one city to a Casual world.
+
Når en spiller mister sin siste by i en vanlig verden, vil spilleren få tilbud om å overføre byen til en casual verden. Byen vil bli overført i dens nåværende tilstand, til en plass med beskyttelse. Bygningsnivåer, forskning, gjenstander i inventaret, helter, rådgivere, innstillinger, bynavn og andre verdifulle ting blir også overført med byen. Det er kun mulig å overføre en by til en casual verden.

Revisjonen fra 16. nov. 2018 kl. 17:48

Blessed city banner.png

I casual verdener vil spillerne ha en av deres byer beskyttet mot erobring. Dette gir ro i tankene om ikke å miste alt, samtidig som den gir den faktiske Grepolis-opplevelsen av å erobre andre byer og kjempe for territorium. Hver spiller som ønsker å ha en mindre stressende spillopplevelse, kan bli med en casual verden. En annen viktig ting er at om en spiller blir erobret på en annen verden, vil spilleren få et tilbud om å overføre sin siste by til en casual verden.

Regler for casual verdener

Hver spiller i en casual verden har 1 by som ikke kan erobres. Denne byen er en beskyttet by, og det kan endres hvilken by som er beskyttet i agoraen.

Hvordan funker beskyttelsen?

 • Byen kan bli angrepet.
 • Byen kan bli støttet.
 • Det kan bli utført magi på byen (lynnedslag er et unntak til denne regelen)
 • Slag foregår som normalt i en slik by.

Hva skjer om

 • En spiller sender koloniskip mot den? → Kampen skjer normalt, men erobringen skjer ikke.
 • En spiller sender opprør mot den? → Kampen skjer som normalt, men det blir ikke startet et opprør.
 • En spiller sender katapulter mot den? → Kampen skjer som normalt, men om steinhagl er forsket frem så vil det ikke bli aktivert. Muren vil fortsatt bli ødelagt.


Hvilken by er beskyttet?

Casual world island.png

Beskyttede byer er markert med en animasjon, og ved en lys boble på "visning av øyer" kartet.

 • Hvis en spiller har en by, er den byen beskyttet.
 • Hvis en spiller har mer enn 1 by, kan spilleren bestemme hvilken som blir beskyttet.
 • Hvilken by som er beskyttet kan endres, og her helt gratis.
 • Byen kan ikke bli endret til beskyttet om det er et innkommende angrep (gjelder også illusjoner).
 • Byen kan ikke bli satt som beskyttet om det er et opprør eller en erobring på gang.
 • Etter å ha endret hvilken by som er beskyttet, tar det 7 dager før denne byen kan byttes.


Hindring av angrep

På casual verdener kan ikke spillere angripe andre spillere om det er mer enn 20% forskjell på deres poeng. Dette øker opplevelsen til mindre spillere, siden de kun kan bli angrepet av andre spillere med samme styrke.

Eksempel: Hvis en spiller har 1000 poeng, kan ikke spilleren angripe en som har mindre enn 800 poeng eller en som har mer enn 1200 poeng.


Sluttspill

Som en regel, starter casual verdener uten et sluttspill. Det kan endres i fremtiden hvis nødvendig.

Bytte til casual verden

Illustration cw.png

Når en spiller mister sin siste by i en vanlig verden, vil spilleren få tilbud om å overføre byen til en casual verden. Byen vil bli overført i dens nåværende tilstand, til en plass med beskyttelse. Bygningsnivåer, forskning, gjenstander i inventaret, helter, rådgivere, innstillinger, bynavn og andre verdifulle ting blir også overført med byen. Det er kun mulig å overføre en by til en casual verden.