Fra Wiki Grepolis NO
Hopp til: navigasjon, søk
(Erstatter siden med «Kategori:Hjelpe-fil Hvordan bondelandsbyene påvirker spillet kommer an på hvilken versjon av Grepolis din verden kjører. *For versjon 1, se: Bondelandsby (1.0) *...»)
 
Linje 1: Linje 1:
 
[[Kategori:Hjelpe-fil]]
 
[[Kategori:Hjelpe-fil]]
Bondelandsbyer er et nøkkelelement i spillet. Uten å vite hva de er til har du allerede tapt spillet.
 
  
''HINT: Se [[Bondelandsby (2.0)]] for Grepolis versjon 2''
+
Hvordan bondelandsbyene påvirker spillet kommer an på hvilken versjon av Grepolis din verden kjører.
  
==Bondelandsbyer==
+
*For versjon 1, se: [[Bondelandsby (1.0)]]
 
+
*For versjon 2, se: [[Bondelandsby (2.0)]]
 
 
Alle øyer har 8 bondelandsbyer, bortsett fra koloniøyer. Du vil vite om en øy har bondelandsbyer fordi du vil være i stand til å se dem. Hovedavstanden til alle landsbyer er lik hos alle spillere: 27 og et halvt minutt.
 
 
En bondelandsby her tre statuser: lojaliteten, styrkeen og et handels-forhold.
 
 
 
 
 
===Lojalitet===
 
 
 
<table style="float: right; border: 1px solid black; text-align: center; background:#FFE7B4;">
 
<tr>
 
<td width="50%">[[File:Mood100.png|Lojalitet på 100%]]</td>
 
<td width="50%">[[File:Mood73.png|Lojalitet på 74%]]</td>
 
</tr>
 
<tr>
 
<td width="50%">Lojalitet på 100%</td>
 
<td width="50%">Lojalitet på 74%</td>
 
</tr>
 
</table>
 
 
 
Lojalitet er hvilket forhold landsbyen har til deg. Denne er forskjellig for alle spillere, innbyggerne i landsbyen kan like deg bedre enn de liker andre spillere (og motsatt).
 
 
Lojaliteten viser hvor stor sjanse det er for at landsbyen forsvarer seg når du krever skatt. Mellom 100% og 74% vil innbyggerne smile til deg og gir gjerne fra seg noen ressurser til deg. Da er det ingen fare for at de vil angripe deg.
 
 
 
Går lojaliteten under 74% vil bildet endre seg og det vil være mulig at befolkningen angriper deg. Sjansen er relativt liten, så med mindre du er veldig uheldig vil du være trygg for opprør. Så fort lojaliteten faller under 64% er det stor sjanse for at folket vil beskytte sin landsby mot deg og gjøre motstand.
 
 
 
Lojaliteten går sakte oppover tiden du ikke angriper dem. (''Hastigheten for økningen er ukjent'').
 
 
 
===Styrke===
 
 
 
<table style="float: right; border: 1px solid black; text-align: center; background:#FFE7B4;">
 
<tr>
 
<td width="50%" >[[File:Styrke50.png|Styrke på 50%]]</td>
 
</tr>
 
<tr>
 
<td width="50%" >Styrke på 50%</td>
 
</tr>
 
</table>
 
Landsbyens styrke er lik for alle spillere på øya, og den påvirker dette:
 
*Det maksimale antallet av råvarer du kan ta.
 
*Hvor mye lojaliteten faller når du plyndrer landsbyen.
 
*Hvor mye styrken faller når du plyndrer landsbyen.
 
*Antallet soldater som fil forsvare landsbyen. The number of troops defending a village (Påvirker ikke sjansen for at byen forsvare seg)
 
 
 
 
 
Styrken vil alltid gå mot 50% så lenge ingen angriper byen. Hvis styrken er under 50% vil den sakte øke, hvis styrken er over 50% vil den sakte synke (''hastighet er ukjent''). Det betyr at en by aldri vil bli sterkere enn 50% med mindre du eller en hvilken som helst annen spiller øker landsbyens styrke.
 
 
 
===Forhold===
 
 
 
<table style="float: right; border: 1px solid black; text-align: left; background:#FFE7B4; width: 150px;">
 
<tr>
 
<td><center>[[File:Forhold.png|Forholdet er 1:1,25]]</center></td>
 
</tr>
 
<tr>
 
<td >Denne landsbyen gir<br />[[File:Holz.png|Tømmer]]125<br />i bytte mot<br /> [[File:Stein.png|Stein]]100<br />(''Forholdet er 1:1,25'')</td>
 
</tr>
 
</table>
 
Forholdet er viktig hvis du ønsker å [[handel|handle]] med bondelandsbyer.<br />
 
 
 
 
 
Du kan utføre en handel med en bondelandsby som har minst 80% lojalitet til deg og så lenge du har en [[Markedsplass]].
 
 
 
Så fort du har funnet en bondelandsby som ønsker å handle med deg går du til landsbyens oversikt. Det gjør du ved å finne landsbyen på kartet og klikke på den. Bildet til høyre i oversikten illustrerer forholdet landsbyen ønsker å handle i. Den grønne pila viser hva du bil motta og den gule pila viser hva du må gi fra deg.<br />
 
Eksempelet på høyre side illustrerer nettopp dette. Her ønsker innbyggerne å gi fra seg [[File:Holz.png|Tømmer]]125 hvis du gir dem [[File:Stein.png|Stein]]100 tilbake.
 
For hver handel faller forholdet litt, og plutselig må du betale mer enn du får igjen. Dette forholdet stiger gradvis tilbake igjen, så vanligvis er det veldig lønnsomt å handle med bondelandsbyer.
 
 
 
 
 
'''Se også ''[[Handel]]'' for utvidet informasjon.'''
 
 
 
==Kontakt med bondelandsbyene==
 
 
 
Det er fire ulike måter å holde kontakt med bondelandsbyene: Handel, ressurs-plyndring, styrke-øking og kommandotropper.
 
 
 
===Handel===
 
 
 
Se artikkelen om [[handel]]
 
 
 
===Plyndring for ressurser===
 
 
 
Å plyndre for ressurser er en måte å få flere ressurser i spillet på. For å plyndre en bondelandsby gjør du følgende:
 
*Gå til kartet over øya og klikk på bondelandsbyen du ønsker å angripe.
 
*Velg angreps-fanen og velg hvilke og antall tropper du vil sende.
 
*Klikk på "Angrep".
 
 
 
 
 
'''Forsvar'''
 
 
 
Når troppene dine ankommer landsbyen kan innbyggerne enten forsvare seg selv mot deg eller ønske deg velkommen. Det kommer an på landsbyens lojalitet til deg.
 
 
 
 
 
'''Plyndre'''
 
 
 
Når innbyggerne ikke angriper deg krever soldatene en mengde ressurser og returnerer til din Polis. Det er ingen måte du kan påvirke forholdet mellom de ulike ressursene som er tatt.
 
 
 
Mengden ressurser som blir tatt kommer an på mengden tropper du sender, type tropper og bondelandsbyens styrke. Hver [[enheter|enhet]] har en begrensing for hvor mye de kan bære.
 
 
 
 
 
'''Eksempel'''
 
 
 
Vi sender 20 [[sverdmann|sverdmenn]] (hver med en bærekapasitet på 16 ressurser) gjør det mulig for oss å stjele 320 ressurser.
 
 
 
En bondelandsbys styrke på 20 har muligheten for å gi oss omtrent 900 ressurser.
 
Som resultat får vi med oss 320 ressurser hjem.
 
 
 
En bondelandsbys styrke på 10 har muligheten for å gi oss omtrent 250 ressurser.
 
Som resultat får vi med oss 25 ressurser hjem til Polisen.
 
 
 
'''Resultat'''
 
 
 
Når du krever skatt fra bondelandsbyen (plyndrer for ressurser) vil styrken og lojaliteten til bondelandsbyen falle. Hvor mye avhenger av:
 
*Landsbyens styrke
 
*Antall tropper som angriper
 
*Typen [[enheter]] <font style="font-size: 12px; color: gray;">''Dette er ikke bevist enda, men det er logisk at tropper som kan bære mer vil ha en større innvirkning''</font>
 
 
 
===Øke landsbyens styrke===
 
 
 
For å øke en bondelandsbys styrke:
 
*Gå til kartet over øya og klikk på bondelandsbyen du vil øke styrken på.
 
*Velg angreps-fanen og velg type og antall tropper du vil sende.
 
*Over "Angrep"-knappen er det to bilder. Klikk på den til høyre som sier "Øk styrken" når du holder musepekeren over.
 
*Klikk på "Angrep"!
 
 
 
 
 
Som du kan se, anses det å øke styrken som et angrep. Derfor kan bondelandsbyen gjøre angrep på deg når du ankommer hvis lojaliteten er lav. (Innbyggerne kan nemlig ikke se forskjell på tropper som kommer for å hjelpe og tropper som skal kreve ressurser.)
 
 
 
Å styrke en bondelandsby vil kun øke styrken. Lojaliteten vil bli uforandret. Mengden styrken øker kommer an på antallet tropper du sender til byen. Om ulike typer tropper gir ulik innflytelse er enda ikke sikkert.
 
 
 
 
 
===Kommandotropper===
 
 
 
Du kan kun gjøre dette hvis du har [[forskning|forsket]] på ''Kommandotropper''.
 
 
 
 
 
{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
 
! width="10px" | Bilde
 
! width="100px" | Teknologi
 
! width="400px" | Beskrivelse
 
! Kostnad
 
 
 
|-
 
| colspan="4" align="center" | '''[[Akademi]] Ved Nivå 7'''
 
|-
 
 
 
|[[File:Units claim.png|Kommandotropper]]
 
| align="center" | Kommandotropper
 
| align="center" | Gjør det mulig å rekruttere tropper i bondelandsbyer.
 
| align="center" | [[File:Holz.png|Tømmer]]600 [[File:Stein.png|Stein]]600<br />[[File:Silbermünzen.png|Sølv]]600 [[File:Research Points.png|Forskningspoeng]]4
 
|-
 
 
 
|}
 

Nåværende revisjon fra 31. mai 2011 kl. 20:37


Hvordan bondelandsbyene påvirker spillet kommer an på hvilken versjon av Grepolis din verden kjører.